آشنایی با پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه:

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه یکی از دروس مهم مقطع کارشناسی رشته پرستاری است. در خلال این درس دانشجو پیرامون اصول و مفاهیم پرستاری اطلاعات و آگاهی هایی کسب می کند. این افراد با بهره گیری از مهارت های تفکر خلاق به صورت عملی مراقبت های خود را به بیماران و خانواده آنها ارائه می دهند.

لازم به ذکر است بدانید این درس آگاهی و برخی توانایی ها را در دانشجو افزایش می دهد. اقدامات این پرستاران به صورت فوری و به منظور حفظ جان مصدومین، برقراری ارتباط صحیح با خانواده بیماران، پیشگیری از عوارض در زمان حوادث و بلا و… می باشد.

اهمیت پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه:

یکی از دروس مهم و کاربردی رشته پرستاری، پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه است. اهمیت این درس بدان سبب است که دانش آموختگان ضمن کسب آگاهی و مهارت های لازم بر سه اصل مهم تفکر خلاق، ارتباط مناسب و فرایند حل مسئله تسلط می یابند.

به طور کلی، پرستاری اورژانس در بحران‌ها و حوادث غیر مترقبه عبارت است. از شرکت در برخی فعالیت ها به منظور کاهش عوارض برخی بحران ها که به سلامت انسان وارد شده است. این اقدامات و فعالیت ها اغلب به واسطه پرستاران ماهر، متخصص و دیگر اعضای گروه های بهداشتی و درمانی صورت می گیرد.

پرستاری اورژانس در بحران ها

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه و نکات مربوط به آن:

باید در نظر داشته باشید علاقه مندان به پرستاری اورژانس دربحران ها و حوادث غیر مترقبه باید از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشند. این رشته دارای برخی دوره های آموزشی است که بر آموخته ها و مهارت های دانش آموختگان می افزاید. همچنین آنها را برای انجام وظایف و مسئولیت های خود یاری می کند.

دانش آموختگان پرستاری اورژانس دربحران ها و حوادث غیر مترقبه پس از اخذ مدرک پرستاری قادر به انجام برخی فعالیت ها می باشند. مهمترین این فعالیت ها عبارتند از:

·        رعایت ملاحظات اخلاقی و اجتماعی و قانونی

·        ایمنی و نجات در بلایای طبیعی

·        روش های ارزیابی و تسکین درد بیماران

·        اقدامات پرستاری اورژانس و…

·        مهارت های انجام بانداژ، آتل بندی و…