پرستاری بهداشت مادر و نوزاد و نکات مربوط به آن:

همانطور که میدانید یکی از مسائل حائز اهمیت در کشور، پرستاری بهداشت مادر و نوزاد است. منظور از این پرستاری، ارائه مراقبت های بهداشتی به منظور پیشگیری و درمان برخی بیماری هایی است که مادر و نوزاد به آن مبتلا می شود. دانش آموختگان رشته پرستاری در خلال این درس مهارت های لازم را در این زمینه کسب می کنند.

شایان ذکر است بدانید کلیه مباحث این درس بر موازین اسلام تاکید دارد. نکته قابل توجه این است که این درس تمامی اصول دوران پیش از بارداری، زایمان، بعد از زایمان و… را به پرستار آموزش می دهد. آموخته های این درس به صورت نظری و عملی به دانشجویان ارائه می شود.

اهمیت پرستاری بهداشت مادر و نوزاد:

به عبارتی، درس پرستاری بهداشت مادر ونوزاد دارای برخی اهداف کلی است که مهمترین آنها عبارتند از:

·        بررسی و شناخت نیازها و احتیاجات

·        مشکلات و مسائل اجتماعی و روانی افراد

·        آشنایی با نقش مذهب و … در تامین بهداشت خانواده

·        آگاهی به اهمیت آموزش در پیشگیری از عوارض و تامین بهداشت مادران نوزادان

نکته: دانش آموختگان این رشته می توانند پس از پایان تحصیل مفاهیم مادری و پدری را فرا بگیرند. این افراد با در نظر گرفتن نقش والدین در اسلام تلاش می کنند خانواده را برای برعهده گرفتن نقش جدید آماده کنند.

پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
نکات مهم پیرامون پرستاری بهداشت مادر ونوزاد:

·        مطالعات نشان می دهد درس پرستاری بهداشت مادر ونوزاد به عنوان زیر بنای جامعه سالم شناخته شود.

·        یکی از امتیازات این درس، شناسایی موارد آسیب پذیری در بارداری، زایمان، بعد زایمان و … می باشد.

·        تاکید این درس بر روی حفظ و ارتقای سلامت مادر و نوزاد است.

·        پرستار با تکیه بر درس پرستاری بهداشت مادر ونوزاد، می تواند تدابیر و راهکارهای مفید و موثری را به افراد ارائه دهد.

نکته: آشنایی دانش آموختگان با اصول و مباحث مربوط به این رشته می تواند در جهت حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی خانواده تاثیر فوق العاده ای داشته باشد.