پرستاری مراقبت های ویژه به چه صورت می باشد؟

یکی از گرایش های تخصصی رشته پرستاری، پرستاری مراقبت های ویژه است. پرستاران این بخش، خدمات و مراقبت های خود را به صورت کاملا تخصصی به بیماران ارائه می دهند. مهمترین هدف این رشته، کاهش میزان مرگ و میر بیماران بدحال است. نکته قابل توجه این است که این هدف با رعایت استانداردهای جهانی تحقق می یابد.

شایان ذکر است بدانید این رشته با به کارگیری اصول و تدابیر مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری نقش مهم و موثری ایفا می کند. علاقه مندان به این رشته علاوه بر صلاحیت ها و شایستگی های عمومی باید دارای سلامت کامل جسمی و روانی باشند.

اهمیت پرستاری مراقبت های ویژه:

امروزه تمامی گرایش ها و شاخه های رشته پرستاری به ویژه پرستاری مراقبت‌های ویژه، در سراسر جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. دانش آموختگان این رشته باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی رشته پرستاری باشند. این مدرک باید مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور باشد.

لازم به ذکر است بدانید این رشته رسالتها و اهداف متعددی دارد. لذا مهمترین هدف این رشته تربیت و آموزش دانش آموختگانی است که از دانش، نگرش و عملکرد لازم در زمینه مراقبت از بیماران بدحال برخوردار می باشند. این افراد باید از توانایی ها و مهارت های ارتباطی لازم بهره مند باشند تا بتوانند مسئولیت های خود را به درستی انجام دهند.

پرستاری مراقبت های ویژه
مهمترین وظایف پرستاری مراقبت های ویژه:

·        یکی از مهمترین وظایف پرستاری مراقبت‌های ویژه پذیرش و تحویل بیماران بدحال است.

·        انجام برخی معاینات فیزیکی

·        تعیین سطح و میزان هوشیاری

·        به روز نمودن دانش و مهارت های خود با استفاده از روش های متداول آموزش

·        آموزش به دانشجویان سایر مقاطع این رشته

·        به کارگیری ابزار و روش های مدیریتی به منظور ارتقای عوامل موثر بر مراقبت های پرستاری

·       یکی از مسئولیت های مهم پرستاری مراقبت‌های ویژه، ارائه مشاوره به مدیران در زمینه نکات مربوط به مراقبت های بیماران بدحال

·        برقراری ارتباط با مراکز تحقیقات داخل و خارج کشور در زمینه مراقبت از بیماران