آشنایی با پرستاری داخلی و جراحی:

یکی از گرایش های تفکیک شده رشته پرستاری، پرستاری داخلی و جراحی است. دانش آموختگان می توانند پس از ورود به این رشته به انتخاب این گرایش اقدام نمایند. نکته قابل توجه این است که این رشته را نیز می توان همچون سایر گرایش ها، تا مقطع دکتری ادامه داد.

لازم به ذکر است بدانید این رشته تحصیلی به تربیت پرستاران آگاه و متبحر می پردازد. دانش آموختگان این رشته باید از سلامت کامل ذهنی و جسمی برخوردار باشند. تا به این وسیله بتوانند توانایی ها و قابلیت های خاصی را کسب کنند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.

اهمیت پرستاری داخلی و جراحی:

همانطور که میدانید دانش آموختگان در خلال تحصیل در رشته پرستاری داخلی و جراحی، برخی مهارت ها و قابلیت ها را به دست می آورند. مهمترین آنها عبارتند از:

·        تعیین و شناسایی مشکلات مددجویان

·        تدوین و ارائه برنامه های مراقبتی به منظور رفع و برطرف نمودن مشکلات مددجویان

·        اجرا و ارزشیابی برنامه های خاص به منظور ارتقای سلامت مددجویان

·        مراقبت از بیماران بزرگسال در عرصه های مختلف

·        تدوین و اجرای سیاست های مرتبط با ارتقای سلامت بزرگسالان

نکته: اهمیت این گرایش پرستاری، تربیت پرستاران مسئولیت پذیر و جامع نگر است. به گونه ای که با تکیه بر کاربرد رشته پرستاری، مددجویان را در سطوح مختلف جامعه، مراکز درمانی و.. مساعدت می کند.

پرستاری داخلی و جراحی
نکات مهم پیرامون پرستاری داخلی و جراحی:

رشته پرستاری داخلی و جراحی یکی از گرایش های پر طرفدار است که از بازار کار مناسبی برخوردار می باشد. دانش آموختگان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد می توانند سمت هایی نظیر استاد دانشگاه، پژوهشگر و…را برگزینند.

شایان ذکر است بدانید افراد پس از اخذ مدرک پرستاری داخلی وجراحی می توانند در برخی مراکز و مکان ها مشغول کار و فعالیت شوند. این مراکز عبارتند از:

·        مراکز درمانی و بیمارستان ها

·        مراکز مشاوره و خدمات پرستاری

·        آسایشگاه ها

·        مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

·        اورژانس های پیش بیمارستانی

·        کارخانجات و مراکز صنعتی

·        پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات

نکته: چنانچه افراد علاقه مند به تحصیل در این رشته هستند باید مهارت های ارتباطی خود را تقویت نمایند. این مسئله سبب می شود راهکارهای مناسبی را به بیماران ارائه دهند و رضایت آنها را کسب نمایند.