نکات مربوط به جزوه کودکان:

در ابتدا لازم است بدانید رشد و تربیت فرزند بزرگترین هدف پدر و مادر است. در صورتی که والدین به فعالیتی اشتغال داشته باشند و نتوانند از فرزند مراقبت کنند از پرستار به این منظور کمک گرفته می شود. افرادی که به عنوان پرستار کودک شناخته می شوند باید به  جزوه کودکان تسلط کافی داشته باشد.

این جزوه میتواند مهارت های لازم را به پرستار آموزش دهد. به عبارتی، با توسعه و پیشرفت کشورها، نیاز به این پرستاران و تسلط آنها بر این جزوات امری الزامی است. این جزوه یکی از دروس مهم پرستاری است که به منظور ارتقای آگاهی و مهارت پرستار گردآوری شده است.

اهمیت جزوه کودکان:

جزوه کودکان با هدف افزایش مهارت حفاظت و مراقبت از کودک تدوین شده است. کودکان در سنین مختلف نیازمند مراقبت های خاص و ویژه ای هستند. به همین سبب پرستار کودک باید در حیطه مربوطه تمامی فنون و مهارت های لازم را کسب نمایند. برخی از مهمترین مهارت هایی که برای پرستار کودک ضروری است عبارت است از:

·        قابلیت و مهارت نگهداری از کودک

·        مهارت در کنترل رفتارهای کودک

·        داشتن مهارت و توانایی کافی برای سرگرم نمودن کودک و بازی با او

·        مهربان بودن با کودک

نکته: شایان ذکر است بدانید رفتار پرستار کودک به طور مستقیم بر روی کودک تاثیر می گذارد. به همین دلیل این افراد باید دارای مدرک مربوطه و سابقه بالا در این زمینه باشند.

جزوه کودکان
نکات مهم پیرامون جزوه کودکان:

یکی از مزایای بارز جزوه کودکان این است که افراد پس از تسلط بر آن، می توانند در مراکز و مکان های مختلف مشغول به کار شوند. در خلال این جزوات راهکارهای صحیح و مناسب به پرستار ارائه می شود تا بتوانند به صورت حرفه ای از کودکان مراقبت نمایند.

نکته قابل توجه این است که جزوه کودکان متضمن مباحث و مقررات متعددی است. افرادی که به نگهداری و مراقبت از کودکان علاقه مند هستند باید پیش از قبول این مسئولیت بر این جزوات تسلط کافی داشته باشند.