پرستاری نظامی و آشنایی با آن:

یکی از گرایش های نوپا در کشور ایران، پرستاری نظامی است. این رشته به منظور ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی در دانشگاه ها پایه گذاری شده است. سابقه این رشته در برخی کشورهای اروپایی به بیش از صد سال می رسد. در حالی که در کشور ایران رشته ای مدرن و جدید است و سابقه آن کمتر از ده سال می باشد.

لازم به ذکر است بدانید این رشته زیر شاخه ای از رشته علوم پزشکی است. امروزه این رشته در بخش مراقبت های بهداشتی و درمانی نقش مهم و موثری ایفا می کند. یکی از نکات اساسی پیرامون این رشته آن است که دانش آموختگان باید از سلامت کامل ذهنی و جسمی برخوردار باشند. تا بدین وسیله بتوانند وظایف خود را به صورت صحیح و دقیق انجام دهند.

اهمیت پرستاری نظامی:

رشته پرستاری نظامی در برخی دانشگاه های نظامی ارائه می شود. دانشجویان باید مهارت ها و توانایی های لازم را در این زمینه به دست آورند. تا بتوانند در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه تلاش نمایند و راهکارهای مناسبی را به مددجویان ارائه دهند.

شایان ذکر است بدانید دلیل اصلی اهمیت این رشته این است که پرستاران در خلال آن با شرایط بحران جنگ و … اشنا می شوند. بنابراین پرستار نظامی باید با تکیه بر دروس دانشگاهی و تخصصی، مهارت های لازم را کسب نماید. به گونه ای که بتواند آمادگی روحی و روانی خود را ارتقا بخشد و دانش و تجربه خود را به درستی به کار بگیرد.

نکات مهم پیرامون پرستاری نظامی:

پرستاری نظامی یکی از حرفه های کاملا متفاوت است که پرستاران اغلب در داخل کشور یا کشورهای بیگانه فعالیت می کنند. وظایف و مسئولیت های پرستاران نظامی همچون پرستاران غیر نظامی است. این افراد باید در تمامی شرایط آماده خدمت رسانی به مددجویان باشند.

به طور کلی، علاقه مندان به حرفه پرستاری نظامی باید دارای تخصص و تجربه کافی باشند. این حرفه دارای فواید و مزایای بیشماری است به همین سبب در نزد همگان مقبولیت فوق العاده ای دارد. چنانچه افراد تمایل به تحصیل در این رشته را دارند باید از تمامی جزئیات مربوط به آن آگاه شوند.

پرستاری نظامی

مهمترین دروس این رشته:

  • پرستاری داخلی و جراحی
  • روان پرستاری
  • پرستاری کودکان
  • بهداشت مادران و نوزادان
  • پرستاری بهداشت جامعه