پرستاری سالمندان و معرفی آن:

یکی از گرایش های تخصصی رشته پرستاری، پرستاری سالمندان است. سالمندان گروهی خاص هستند که نیازمند مراقبت های ویژه می باشند. مراقبت از این افراد مستلزم شناخت و تخصص فوق العاده ای است. پرستاران سالمند با تحصیل در رشته مرتبط و اخذ مدرک مربوط و گذراندن دوره های آموزشی می توانند این مسئولیت را به خوبی انجام دهند.

لازم به ذکر است بدانید یکی از اعضای کلیدی در گروه مراقبت های بهداشت و درمانی، پرستار سالمند است. امروزه نیاز به این پرستاران بیش از پیش احساس می شود به گونه ای که در حفظ و ارتقای سلامتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

اهمیت پرستاری سالمندان:

رشته پرستاری سالمندان به دانش آموختگانی ارائه می شود که در وهله نخست علاقه مند به نگهداری از سالمندان هستند. این افراد دارای تبحر و مهارت کافی در زمینه ارائه مراقبت ها و راهکارهای مناسب به سالمندان می باشند.

نکته قابل توجه این است دانش آموختگان این رشته باید از سلامت جسمی و ذهنی کامل برخوردار باشند. به گونه ای که بتوانند مناسب ترین راهکارهای درمانی خود را به مددجویان ارائه دهند. صبور و دقیق بودن از برجسته ترین ویژگی هایی است که برای این پرستاران الزامی است.

نکته قابل توجه این است که این پرستاران با تکیه بر دروس دانشگاهی می توانند مهارت ها و توانایی های لازم را به دست بیاورند.

پرستاری سالمندان
 نکات مهم پیرامون پرستاری سالمندان:

به طور کلی، رشته پرستاری سالمندان با اهداف متعدد ارائه می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

·        آموزش و تربیت پرستاران متبحر و متخصص در حیطه مسائل سالمندی

·        ارتقای دانش و مهارت پرستاران مطابق با استانداردهای جهانی

·        توسعه و گسترش مراقبت های پرستاران

·        ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی به مددجویان

نکته: از برجسته ترین ویژگی های پرستاری سالمندان، داشتن روحیه بسیار بالایی است که می تواند به بیماران در رفع نیازهای آنها مساعدت نماید.

معرفی دروس این رشته:

·        پرستاری داخلی – جراحی

·        پرستاری بهداشت جامعه

·        روان پرستاری

·        پرستاری کودکان

·        بهداشت مادران و نوزادان

نکته: به هر اندازه سابقه و تجربه این پرستاران در حیطه مربوطه بیشتر باشد رضایت و اطمینان بیماران افزایش می یابد.