پرستاری بهداشت و سلامت جامعه و نکات مربوط به آن:

همانطور که میدانید رشته پرستاری بهداشت و سلامت جامعه یکی دیگر از گرایش های رشته پرستاری است. دانش آموختگان این رشته با تلفیق علم پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت در حیطه های متعدد جامعه فعالیت می کنند.

لازم به ذکر است بدانید رویکرد اصلی این رشته، محوریت سلامت جامعه است. کسانی که در این عرصه فعالیت می کنند خدمات خود را با تاکید بر پیشگیری اولیه به افراد ارائه می کنند. به عبارتی، این افراد خدمات پرستاری را به مددجویان، خانواده و جامعه ارائه می دهند.

اهمیت پرستاری بهداشت و سلامت جامعه:

با توجه به اینکه تمامی رشته ها با اهداف خاص پایه گذاری می شوند رشته پرستاری بهداشت وسلامت جامعه نیز دارای رسالت ویژه ای می باشد. هدف از ارائه این رشته در دانشکده های مربوطه، آموزش و تربیت پرستاران آگاه، کارآمد و متعهد است. به گونه ای که با به کارگیری توانایی و مهارت های لازم سطح و کیفیت جامعه را ارتقا می بخشند.

دانش آموختگان این رشته پس از گذراندن دوره های آموزشی و اخذ مدرک مربوطه قادر به انجام فعالیت های ذیل می باشند:

·        ارائه خدمات پرستاری مورد نیاز به افراد، خانواده و جامعه

·        تکیه بر تفکر انتقادی و به کارگیری روش و راهکارهای خلاق و مبتکرانه در برطرف نمودن مسائل بهداشتی

·        ارائه خدمات بهداشتی مورد نیاز جامعه در شرایط گوناگون

·        ارتقای کیفیت مراقبت های بهداشتی

پرستاری بهداشت و سلامت جامعه
وظایف دانش آموختگان رشته پرستاری بهداشت و سلامت جامعه:

شایان ذکر است بدانید رشته پرستاری بهداشت وسلامت جامعه، رشته ای محبوب در میان دانشجویان رشته علوم تجربی است. این افراد در پایان تحصیل، متناسب با مقطع تحصیلی خود می توانند نقش های متعددی را بر عهده بگیرند. نقش های دانش آموختگان این رشته در جامعه عبارتند از:

·        پیشگیری

·        مراقبتی

·        آموزشی                                                                                          

·        مشاوره ای

·        مدیریتی

·        پژوهشی

مکان های مناسب برای فارغ التحصیلان رشته پرستاری بهداشت و سلامت جامعه:

·        مراکز بهداشتی و درمانی

·        بیمارستان ها

·        مراکز توانبخشی

·        مدارس

·        مراکز ترک اعتیاد

·        سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری

·        مرکز تحقیقات و…