حل مسئله در پرستاری و نکات مربوط به آن:

در ابتدا لازم است بدانید حل مسئله در پرستاری مهارتی است که در برنامه های آموزشی دانشجویان رشته پرستاری ارائه می شود. به عبارتی، این راهکار ابزاری موثر و کارآمد برای مقابله با بسیاری از مشکلات موقعیتی، ارتقای انسجام شخصیتی افراد و… به شمار می رود.

لازم به ذکر است بدانید توانایی حل مسئله یکی از ابعاد خودپنداری است. به گونه ای که می تواند در مواردی نظیر افزایش یادگیری، فعال بودن، علاقه مندی و… تاثیرگذار باشد. تحقیقات نشان می دهد مهارت حل مسئله در رشته پرستاری می تواند در پاره ای از اوقات منجر به افزایش شایستگی اجتماعی و ارتقا و بهبود روابط میان افراد شود.

اهمیت حل مسئله در پرستاری:

همانطور که از نامش پیداست حل مسئله درپرستاری به قابلیتی اطلاق می شود که مستلزم فعالیت های متنوع و متعدد است. زمانی که افراد با مشکلات و بیماری های متعدد مواجه می شوند با استفاده از این فرآیند می توانند بهترین و کارآمدترین راهکارها را انتخاب نمایند.

به طور کلی، فرایند حل مسئله منعکس کننده و بیان کننده رویکردی مثبت نسبت به زندگی است. هدف اصلی از ارائه این فرایند، آشنایی و توانمند سازی دانش آموختگان و دانشجویان در زمینه مهارت حل مسئله می باشد.

حل مسئله در پرستاری
نکات مهم پیرامون حل مسئله درپرستاری:

علی الرغم مطالب فوق، در می یابید که اجرای فرآیند حل مسئله درپرستاری می تواند در سریع ترین زمان موجب افزایش سطح و میزان خودپنداری در دانشجویان رشته پرستاری شود. بنابراین توصیه می شود دانشجویان رشته پرستاری این برنامه را در برنامه های آموزش عالی خود وارد کنند تا بتوانند تاثیرات مثبت آن را مشاهده نمایند.

نکته قابل توجه این است که فرآیند حل مسئله درپرستاری در خلال شش مرحله صورت می گیرد. این مراحل عبارتند از:

•        اتخاذ یک نگرش صحیح و مثبت نسبت به مشکلات

•        توصیف جامع و کامل مشکلات

•        ارائه راه حل های متعدد

•        ارزیابی کردن راه حل ها و راهکارها

•        اولویت بندی راه حل ها

•        اقدام و ارزیابی