آشنایی با پرستاری مراقبت های ویژه:

رشته پرستاری مراقبت های ویژه یکی از شاخه های تخصصی رشته پرستاری است. افرادی که در این رشته مشغول به تحصیل هستند با تمامی ویژگی های جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی بیماران سروکار دارند. لذا باید از طریق ارائه خدمات مناسب و انجام مراقبت‌های ویژه پرستاری به بیماران تلاش فوق العاده ای نمایند.

لازم به ذکر است بدانید علاقه مندان باید این گرایش را در دوره کارشناسی ارشد انتخاب کنند. این رشته با هدف کاهش مرگ و میر در سراسر کشور ترویج می یابد. این پرستاران باید از سلامت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

اهمیت پرستاری مراقبت های ویژه:

همانطور که میدانید پرستاری مراقبت‌های ویژه کاملترین و جامع ترین مراقبت برای بیماران بدحال است. دانشجویان این رشته با کسب دانش لازم، عملکردهای مناسبی را در جهت مراقبت از بیماران بدحال و مهارت های فوق العاده ای پیرامون مراقبت از بیماران فرا می گیرند.

هدف کلی و اصلی این رشته تربیت و آموزش دانش آموختگانی است که از دانش، نگرش و عملکرد کافی در حیطه مراقبت از بیماران برخوردار هستند. این افراد پس از اخذ مدرک مربوط به قابلیت، توانایی و مهارت های متعدد تسلط می یابند. و می توانند به همگان خدمات رسانی کنند.

پرستاری مراقبت های ویژه
نکات مهم پیرامون پرستاری مراقبت های ویژه:

یکی از نکات مهم پیرامون پرستاری مراقبت‌های ویژه این است که این افراد ضمن مراقبت از وضعیت سلامت بیمار، اعمالی نظیر ضربان قلب و اکسیژن بیمار را باید به طور مداوم کنترل کنند. پرستاران نسبت به پرستاران سایر بخش ها وظایف و مسئولیت های بیشتری بر عهده دارند. چرا که این بیماران در وضعیت خطرناکی هستند و نیاز به رسیدگی بیشتری دارند.

به طور کلی، دانش آموختگان رشته پرستاری مراقبت‌های ویژه در پایان تحصیل می توانند. در زمینه های متعدد مراقبتی، مدیریتی، پژوهشی و آموزشی مشغول کار و فعالیت شوند. افرادی که تمایل به این رشته دارند باید در ابتدا به این حرفه علاقه مند باشند. سپس با اخذ مدرک مربوطه در مراکز درمانی و بیمارستان ها مشغول شوند و بر مهارت ها و دانش خود بیفزایند.