دکتری پرستاری و نکات مربوط به آن:

دکتری پرستاری بالاترین مقطع تحصیلی این رشته است. دانش آموختگان دکتری می توانند در سمت های مختلف نظیر هیئت علمی دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی مشغول به کار و فعالیت شوند. این افراد در حفظ سلامت جامعه نقش بسیار موثری ایفا می کنند.

لازم به ذکر است بدانید دانش آموختگان این دوره می توانند دوره های آموزشی را برنامه ریزی کنند. از مهمترین مسئولیت های این افراد پژوهش و تحقیق در زمینه های آموزش، خدمات و مدیریت در پرستاری می باشد. همچنین با مشارکت در برنامه ریزی های تخصصی و حرفه ای می توانند مهارت و توانایی خود را ارتقا بخشند.

اهمیت دکتری پرستاری:

هدف اصلی از ارائه مقطع دکتری پرستاری، ارتقای علم و مهارت حرفه ای، ارتقای استانداردهای ملی سلامت و … است. در خلال این اقدام نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور رو به افزایش خواهد بود. یکی از امتیازات بارز و برجسته این دوره تحصیلی این است که افراد بلافاصله می توانند از درآمد و مزایای بالایی برخوردار باشند.

به عبارتی، اهداف اصلی برنامه دوره دکتری رشته پرستاری عبارتند از:

·        تربیت و آموزش مدرسین با صلاحیت و توانایی آموزشی و پژوهشی

·        تامین نیروهای انسانی مورد نیاز در دانشگاه ها که از حرفه و تخصص کافی برخوردار هستند.

·        رسیدن به خودکفائی حرفه ای

دکتری پرستاری
نکات مهم پیرامون دکتری پرستاری:

دانش آموختگان مقطع دکتری پرستاری در پایان تحصیل قادر خواهند بود تمامی مسائل مربوط به این حرفه را تجزیه و تحلیل کنند. از ویژگی های بارز و برجسته این دانشجویان ارائه راه حل و راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات می باشد.

نکته قابل توجه این است که دانشجویان دکتری‌پرستاری دارای برخی مسئولیت ها و وظایف هستند. به گونه ای که باید متناسب با نیاز جامعه برخی تحقیقات و پژوهش ها را بررسی و اجرا نمایند. افرادی که تمایل به پذیرش در این دوره را دارند باید به این رشته علاقه مند باشند.

مطالعه دروس و سرفصل های مهم این رشته برای پذیرش و موفقیت در این حیطه امری الزامی است.