صفر تا صد اصول و مهارت های پرستاری:

یکی از دروس کارشناسی ارشد رشته پرستاری، اصول و مهارت های پرستاری است. در خلال این درس دانشجو با فنون و مهارت های لازم در این زمینه آشنا می شود. به گونه ای که در شرایط خاص آموخته های نظری و عملی خود را اجرا می کند.

لازم به ذکر است بدانید از مهمترین مهارت های پرستاری که دانش آموختگان فرا میگیرند عبارتند از:

·        بررسی علائم حیاتی بدن

·        تامین آسایش و بهداشت بیمار

·        پیشگیری از بروز عفونت

·        مواردی نظیر پذیرش، انتقال و ترخیص بیمار

نکته: گذراندن این واحد درسی به منظور اجرای برنامه آموزش پرستاری و رسیدن به اهداف پرستاری جامع نگر برای کارآموزان این رشته امری الزامی تلقی می شود.

اهمیت اصول و مهارت های پرستاری:

با توجه به اینکه هدف اصلی ارائه اصول و مهارت های پرستاری، آشنایی دانشجویان با بخش های مختلف و کسب مهارت های عملی به هنگام انجام مراقبت های پرستاری می باشد. لذا این درس می تواند این امکان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد که مراقبت های ویژه ای را بر روی بیماران اعمال نمایند.

شایان ذکر است بدانید اخذ این واحد درسی می تواند پیامدهایی را برای افراد به دنبال داشته باشد. یکی از مهمترین آثار این درس بر روی افراد، ارتقای توانایی برقراری ارتباط کارآمد با بیمار است. که در نهایت منجر به حمایت جسمی و روحی بیمار می شود.

اصول و مهارت های پرستاری
نکات مهم پیرامون اصول و مهارت‌های‌پرستاری:

همانطور که میدانید اصول ومهارت های پرستاری به دانش آموختگان نکات بسیاری را یادآور می شود. که بر روی عملکرد آنها تاثیر مستقیم دارد. به گونه ای که افراد در طی آشنایی با این درس می توانند به انجام وظایف و مسئولیت خود تمایل و رغبت نشان داده. و احساس مسئولیت خود را نسبت به بیماران افزایش دهند.

به طور کلی ، هدف اصلی و کلی اصول و مهارت های پرستاری، آشنایی دانش آموختگان و علاقه مندان با اصول مراقبت از بیمار و همچنین کسب مهارت در اجرای روش ها و راهکارهای مختلف مراقبت از بیمار می باشد. افراد باید در نظر داشته باشند بدون آشنایی با این درس و فراگرفتن این اصول نمی توانند در حیطه مشغول به کار و فعالیت شوند.