آشنایی با مقاله پرستاری:

همانطور که میدانید موفقیت در مقاطع بالاتر رشته پرستاری مستلزم انجام امور پژوهشی در حیطه مربوط به واسطه دانشجو است. به عبارتی، مقاله پرستاری فاکتور مهمی در دریافت اعتبار و امتیاز در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شمار می رود. این مقالات در مباحث مختلف گردآوری شده که در ارتقای دانش و مهارت افراد تاثیرگذار می باشد.

لازم به ذکر است بدانید نتایج و پیامدهای فعالیت های پژوهشی و تحقیقی در قالب مقالات علمی و ادبی نگارش می شوند. این مقالات در صورتی تایید و چاپ میشوند که بار علمی آنها بالا باشد و همچنین محتوا و مضمون آنها کاربردی و موثر واقع شود.

اهمیت مقاله پرستاری:

با توجه به اینکه رشته پرستاری در نزد همگان دارای محبوبیت فوق العاده ای است. به همین سبب، دانش آموختگان این رشته به چاپ مقاله در این زمینه گرایش زیادی دارند. مقاله پرستاری، چکیده امور تحقیقاتی دانشجویان است که به واسطه اساتید و کارشناسان این رشته مورد ارزیابی قرار می گیرند.

شایان ذکر است بدانید پژوهش هایی که در رشته پرستاری انجام می شود می تواند در بهبود امور مربوط به سلامت مفید و موثر واقع شود. دانشجویان پرستاری می توانند پژوهش های متعددی را در این رشته انجام دهند که مهمترین آنها عبارتند از:

·        ارزیابی ارتباط بین رفتارهای بهداشتی و ابتلا به بیماری

·        ارتباط سبک زندگی با کیفیت زندگی سالمندان و بزرگسالان

·        تاثیر مشاوره پرستاری بر میزان اضطراب و رضایت‌مندی بیماران

اهمیت مقاله پرستاری
نکات مهم پیرامون مقاله پرستاری:

ارائه مقاله پرستاری نیازمند حساسیت هایی است. و این مسئله تا حد زیادی به فضای مورد نیاز برای انجام این پژوهش ها بستگی دارد. امروزه با توجه به افزایش تعداد مراکز معتبر برای انجام پژوهش های علمی رشته پرستاری، تعداد پژوهشگران در این زمینه دو چندان شده است.

نکته قابل توجه این است که مقاله پرستاری علی الرغم اینکه فاقد موضوعات نوین و جدیدی است. لذا پژوهشگران می توانند عناصر و آموخته های جدید خود را با فاکتورهای مرتبط به عناوین و مباحث مربوطه، تلفیق و ترکیب نمایند. کیفیت مقالات از جمله مواردی است که می تواند در سرعت انتشار و محبوبیت آن تاثیرگذار باشد.