آشنایی با پرستاری بهداشت مادران و نوزاد:

در ابتدا لازم است بدانید یکی از دروس کارشناسی ارشد، پرستاری بهداشت مادران و نوزاد است. زیر بنای این درس بر اساس سلامت جامعه استوار است و تمامی تاکید آن بر روی موازین اسلام است. مباحث عمده و اصلی این درس بر موضوعات مختلف نظیر دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و نوزادان تا یک ماهگی اشاره دارد.

لازم به ذکر است بدانید این درس به صورت نظری و عملی ارائه می شود. این درس به دانشجو روش ها و راهکارهای متعددی را به منظور کمک به مادر و خانواده وی در دوران بارداری، مسائل بهداشتی پیشگیری و… به صورت عملی ارائه می دهد.

اهمیت پرستاری بهداشت مادران و نوزاد:

ارائه پرستاری بهداشت مادران ونوزاد برخی اهداف را به دنبال دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

·        بررسی و شناخت احتیاجات

·        مشکلات و مسائل اجتماعی، جسمی روانی افراد

·        آشنایی با نقش مذهب در تامین بهداشت خانواده

·        آشنایی با ضرورت بهداشت مادر و نوزاد

·        مهارت در به کار بردن نظریه ها و مفاهیم پرستاری مادران و نوزادان

نکته: در خلال این درس دانشجویان می آموزند که برخی نکات را نظیر روش های مختلف بارداری، تاریخ احتمالی بارداری، لقاح و رشد جنین به مادران آموزش دهند. از مهمترین وظایف این پرستاران آگاه سازی مادران با تغییرات فیزیکی و روانی دوران بارداری است که می تواند در حفظ سلامت نوزاد تاثیر فوق العاده ای ایفا نماید.

پرستاری بهداشت مادران و نوزاد
نکات مهم پیرامون پرستاری بهداشت مادران ونوزاد:

شایان ذکر است بدانید پرستاری بهداشت مادران ونوزاد دو نتیجه مهم و اساسی را به دنبال دارد که عبارتند از:

·        کاهش مرگ و میر مادران باردار در زمان بارداری، هنگام زایمان و همچنین کاهش مرگ و میر نوزادان

·        افزایش و ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی

نکته قابل توجه این است افرادی که در حیطه پرستاری بهداشت مادران ونوزاد مشغول فعالیت هستند باید صبور و دقیق باشند. فرا گرفتن اصول و مهارت لازم و همچنین داشتن تجربه و تخصص فراوان در این زمینه برای این افراد امری الزامی است.