همه چیز درباره فارماکولوژی بالینی:

در ابتدا لازم است بدانید فارماکولوژی بالینی یک رشته آزمایشگاهی است. در خلال این رشته کینتیک داروها متابولیسم و فارماکوژنومیک مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. به عبارتی، این رشته متعهد است که افراد متخصص و مجربی را به منظور درمان های پیچیده دارویی به صورت عملی آموزش دهد و مهارت هایی را در آنها شکوفا نمایند.

لازم به ذکر است بدانید این رشته در مراقبت از بیمار مسئولیت زیادی بر عهده دارد. ریشه اصلی ظهور و بروز این رشته توانسته در ایجاد روش های مدرن و نوین مراقبت از بیماران مفید و موثر واقع شود. به عبارتی این گرایش به مطالعه واکنش دارو بر بدن انسان و سایر موجودات زنده می پردازد.

اهمیت فارماکولوژی بالینی:

فارماکولوژی بالینی یک حرفه کاملا تخصصی است که پیرامون طراحی و آنالیز داده های پروتکل های آزمایشگاهی، کاربرد دارو و… ارائه می شود. تسلط بر این گرایش برای دانشجویان پرستاری و پزشکی امری مهم و ضروری قلمداد می شود.

شایان ذکر است بدانید هدف اصلی دانشجویان این رشته، مطالعه و بررسی بر روی اثرات و عوارض داروها می باشد. در پایان تحصیل این افراد از دانش بسیار بالایی پیرامون داروها، اثربخشی داروها، عوارض و تداخلات دارویی برخوردار خواهند شد.

فارماکولوژی بالینی
نکات مهم پیرامون فارماکولوژی بالینی:

همانطور که میدانید فارماکولوژی بالینی یکی از گرایش های مهم رشته داروسازی است. دانش آموختگان این رشته اغلب در حیطه شناخت دارو فعالیت می کنند. این رشته متشکل از دو بخش فارماکودینامیک و فارماکوکینتیک می باشد.

افراد پس از اخذ مدرک فارماکولوژی بالینی می توانند در برخی زمینه ها مشغول کار و فعالیت شوند. برخی از این زمینه ها عبارتند از:

·        مشاور دارویی در بیمارستان ها و مراکز درمانی

·        پژوهشگر در مراکز تحقیقاتی

·        مشارکت در چرخه تولید دارو

·        مراکز نظارت بر واردات و صادرات دارو

نکته: به طور کلی، این رشته حرفه ای عملی است که اطلاعات و آموزش هایی در زمینه مراقبت از بیمار، تحقیقات و پژوهش های دارویی، مطالعه عوارض جانبی دارو، مشاوره در زمینه دارو در اختیار دیگران قرار می دهد.