پرستاری بیماریهای کودکان به چه صورت می باشد؟

همانطور که میدانید رشته پرستاری بیماریهای کودکان شاخه ای از رشته پرستاری است. در خلال این رشته دانشجویان مهارت ها و توانایی های لازم را کسب می کنند. به گونه ای که بتوانند در وضعیت سلامت بیمار نقش مهم و موثری ایفا نمایند.

لازم به ذکر است بدانید رشته فوق می تواند این امکان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد تا با به کارگیری اصول و اخلاق حرفه ای برخی نیازهای روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی و….بیمار را تشخیص و شناسایی کنند. این پرستاران باید مدرک مربوطه را در اختیار داشته باشند تا بتوانند به وظایف خود جامه عمل بپوشانند.

اهمیت پرستاری بیماریهای کودکان:

رشته پرستاری بیماریهای کودکان در سال های اخیر به عنوان گرایشی از کارشناسی ارشد پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی ارائه می شود. افرادی که به این حیطه وارد می شوند علاوه بر علاقه مندی باید دارای صبر و حوصله زیادی و در انجام وظایف خود دقیق باشند.

هدف اصلی این رشته تربیت و آموزش پرستاران است. این افراد می توانند با تکیه بر این رشته کاربرد علم پرستاری را با سایر علوم مرتبط تلفیق نمایند. نکته قابل توجه این است که این پرستاران در زمینه های متعددی فعالیت می کنند که عبارتند از:

·        زمینه مراقبتی و حمایتی

·        زمینه پیشگیری

·        زمینه آموزشی و مشاوره ای

·        زمینه پژوهشی

پرستاری بیماریهای کودکان
نکات مهم پیرامون پرستاری بیماریهای کودکان:

شایان ذکر است بدانید افرادی که در رشته پرستاری بیماریهای کودکان مشغول تحصیل هستند پس از اخذ مدرک مربوطه می توانند در مکان های مختلف مشغول کار و فعالیت شوند. این مکان ها عبارتند از: بیمارستان ها، مراکز درمانی، مدارس، مراکز تحقیقات، پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها، درمانگاه های کودکان و…

باید در نظر داشته باشید علاقه مندان به پرستاری بیماری های کودکان برخی وظایف را دارا هستند که عبارتند از:

·        مشارکت و تصمیم گیری مربوط به کودک و بیماری وی

·        تامین، حفظ و ارتقای سلامت کودک و خانواده او

·        ارائه مراقبت به کودک بر اساس اصول و استانداردهای بهداشتی

نکته: جذب افراد و علاقه مندان در راستای تحصیل در این رشته در وهله نخست به منظور رشد، خلاقیت، ابتکار، شایستگی، خودباوری و … می باشد. بهترین پرستاران برای کودک کسانی هستند که علاوه بر مدرک تحصیلی دارای تجربه و سابقه کاری می باشند.