صفر تا صد پرستاری بهداشت روان:

در ابتدا لازم است بدانید پرستاری بهداشت روان شاخه ای از رشته پرستاری است. دانش آموختگان در این رشته می توانند با تلفیق و ترکیب آموخته های آموزشی و به کارگیری اصول ارتباطات انسانی به مددجویان خدمت رسانی کنند. نکته قابل توجه این است که کسب مهارت و تخصص کافی در این زمینه از الزامات ورود به این حیطه می باشد.

لازم به ذکر است بدانید افرادی که به اختلالات روانپزشکی، ناتوانی های یادگیری و هوشی دچار هستند با مراجعه به این پرستاران می توانند خود را درمان کنند. این پرستاران باید از سلامت روحی و روانی برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند.

اهمیت پرستاری بهداشت روان:

هدف اصلی رشته پرستاری بهداشت روان، آموزش و تربیت دانشجویان متعهد و کارآمد است. به گونه ای که با بهره گیری از اصول و استانداردهای بهداشتی و درمانی و کسب مهارت های لازم در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی مددجویان تلاش نمایند.

شایان ذکر است بدانید رسالت این رشته تاکید بر حفظ سلامت روان افراد است. امروزه مشکلات روحی و روانی به طور گسترده ای به افراد غلبه کرده و این خود سبب افزایش روی آوردن دانشجویان به این حرفه شده است.

برخی از مهمترین زمینه هایی که این پرستاران می توانند در آنها مشغول به کار شوند عبارتند از:

·        زمینه پژوهشی

·        زمینه آموزشی

·        زمینه خدماتی

·        زمینه مدیریتی

پرستاری بهداشت روان
نکات مهم پیرامون پرستاری بهداشت روان:

پرستاری بهداشت‌روان برای آشنایی دانشجو با اصول و مبانی بهداشت‌روان، انسان و نیازهای او طراحی و ارائه شده است. مطالعه این رشته می تواند با تاکید بر مراقبت های اولیه از بروز بیماری های روانی پیشگیری نماید.

نکته قابل توجه این است که دانشجوی رشته پرستاری بهداشت‌روان می تواند با ارتقای دانش و مهارت خود در حفظ سلامتی بیماران نقش مهم و موثری ایفا نماید. این افراد خود دارای وظایفی هستند که مهمترین و برجسته ترین آنها عبارتند از:

·        در نظر گرفتن نیازها و خواسته های عاطفی بیمار

·        احترام به اعتقادات و افکار بیمار