آشنایی با پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه:

یکی از گرایش های رشته پرستاری، پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه است. این درس به دانشجو کمک می کند ضمن کسب آگاهی در مورد اصول و مفاهیم پرستاری بر مهارت ها و راهکارهای درمانی تسلط می یابد. برخی از مهمترین مهارت هایی که در خلال این درس حاصل می شود عبارتند از:

·        مهارت های تفکر خلاق

·        مهارت در برقراری ارتباط مناسب با بیماران

·        مهارت در حل مشکلات به صورت عملی

·        ارائه مراقبت های فوق پرستاری به بیماران و مصدومان

نکته: این اصول و راهکارها باید با استانداردهای درمانی مطابقت و همخوانی داشته باشد.

اهمیت پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه:

لازم به ذکر است بدانید هدف اصلی پرستاری اورژانس دربحران ها وحوادث غیرمترقبه، آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان از جزئیات و مباحث این درس است. این درس می تواند دانشجویان را به منظور ارائه اقدامات فوری پرستاری در جهت حفظ جان مصدومین آماده سازد.

از دیگر اهداف این درس پیشگیری از عوارض در حوادث، بلا و بحران، آماده سازی دانشجو به منظور انجام برخی مراقبت های مبتنی بر تشخیص های پرستاری در بخش اورژانس و… می باشد.

نکته: روش تدریس این درس به صورت سخنرانی، بحث گروهی و… است و پرستاران می توانند با تسلط بر مهارت های لازم در این زمینه، مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.

پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه
نکات مهم پیرامون پرستاری اورژانس دربحران ها و حوادث غیرمترقبه:

شایان ذکر است بدانید پرستاری اورژانس دربحران ها وحوادث غیرمترقبه به صورت تئوری عملی ارائه می شود. برخی محتوا و مفاهیم این درس عبارتند از:

·        تعارف متعدد عفونت و انواع آن

·        راهکارهای مربوط به کاهش خطر عفونت

·        اقدامات مربوط به پیشگیری از انتقال عفونت و..

نکته: دانشجویانی که تمایل به پرستاری اورژانس دربحران ها و حوادث غیرمترقبه دارند در ابتدا باید به آن علاقه مند باشند و سپس تمامی اصول و قواعد آن را به خوبی فرا بگیرند.