صفر تا صد مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه:

در ابتدا لازم است بدانید یکی از ارکان مهم و اصلی بخش های مراقبت های ویژه، مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه است. این اقدام به واسطه پرستاران مخصوص انجام می شود که با بهره گیری از دانش عالی خود می توانند مناسب ترین و جامع ترین مراقبت ها را برای بیماران اعمال نمایند.

در واقع بخش مراقبت های ویژه مخصوص بیماران بدحال است که بهبود آنها امری دشوار و در برخی اوقات غیر ممکن است. از این رو، پرستاران این بخش ها باید از مهارت و تخصص فوق العاده ای برخوردار باشند تا بتوانند بیماران را از شرایط بحرانی نجات دهند.

اهمیت مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه:

بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه هستند تحت نظارت دقیق و دائمی پرستاران قرار می گیرند. لازم به ذکر است بدانید مراقبت‌های جامع‌پرستاری در بخش‌های ویژه علاوه بر پرسنل مجرب و ماهر، مستلزم وجود پیشرفته ترین ابزار و تجهیزات پزشکی است.

هدف از به وجود آمدن این بخش ها و مراقبت های مربوطه، ایجاد شرایطی است. که شخص بیمار به واسطه پرسنل و دانش آموختگان آموزش دیده تحت نظارت و کنترل دقیق قرار گیرد. این افراد اغلب به صورت تخصصی و مداوم آموزش های لازم را سپری کرده. و مهارت خود در مواقع و شرایط مختلف به کار می گیرند.

مراقبت های جامع پرستاری در بخش های ویژه
نکات مهم پیرامون مراقبت‌های جامع‌پرستاری در بخش‌های ویژه:

شایان ذکر است بدانید مهمترین مراقبت‌های جامع‌پرستاری در بخش‌های ویژه شامل موارد متعددی است. برخی از مهمترین آنها عبارتند از: کنترل فشار خون، کنترل تنفس، بررسی کلیه آزمایش ها، بررسی مداوم سطح هوشیاری بیمار، تنظیم دستگاه های متصل به بیمار و…

به طور کلی، مراقبت‌های جامع‌پرستاری در بخش‌های ویژه باید تحت نظر افرادی صورت بگیرد. که از مهارت و توانایی فوق العاده ای برخوردار هستند. هدف اصلی این افراد حفظ و ارتقای سلامت بیماران است. این پرستاران با آموزش های مداوم و پژوهش در رشته های مرتبط با پرستاری دانش خود را ارتقا می بخشند.

نکته: مسئولیت پذیری از مهمترین ویژگی هایی است که وجود آن برای پرستاران بخش مراقبت های ویژه امری الزامی است.