همه چیز درباره پرستاری سلامت فرد و خانواده:

یکی از گرایش های پرکاربرد رشته پرستاری، پرستاری سلامت فرد و خانواده است. در خلال این رشته، دانشجویان و دانش اموختگان با تلفیق و تداخل علم پرستاری با دیگر علوم مرتبط با سلامت در حیطه های مختلف مشغول کار و فعالیت می شوند. این افراد خدمات خود را تنها با هدف پیشگیری اولیه به افراد و جامعه ارائه می کنند.

نکته قابل توجه این است که افراد پس از اخذ این مدرک در مراکز و مکان های متعدد می توانند مشغول کار شوند. این مکان ها عبارتند از:

·        بیمارستان ها

·        مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

·        مراکز بهداشتی درمانی

·        مدارس

·        سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری جامعه

اهمیت پرستاری سلامت فرد و خانواده:

لازم به ذکر است بدانید علاقه مندان به رشته پرستاری سلامت‌فرد و خانواده، باید از سلامت جسمی و ذهنی برخوردار باشند. این افراد باید از احساس مسئولیت و تعهد فوق العاده ای بهره مند شوند. تا بتوانند خدمات پرستاری مورد نیاز را به افراد، خانواده و جامعه ارائه دهند.

هدف اصلی این پرستاران ارتقای سلامت جامعه و کیفیت زندگی افراد است. دانشجویان پس از گذراندن دوره مربوطه می توانند به منظور حل و برطرف کردن مسائل بهداشتی روش ها و راهکارهای خلاق را به کار بگیرند.

پرستاری سلامت فرد و خانواده
نکات مهم پیرامون پرستاری سلامت فرد و خانواده:

یکی از مهمترین ویژگی های دانش آموختگان رشته پرستاری سلامت‌فردوخانواده این است که می توانند. با تکیه بر تفکر انتقادی و به کارگیری روش های خلاق و پرکاربرد بیماری ها را درمان کنند. به عبارتی، این افراد برای ارائه خدمات بهداشتی مورد نیاز افراد و خانواده با دیگر ارگان های نظام سلامت ارتباط برقرار می کنند.

شایان ذکر است بدانید علاقه مندان به حرفه پرستاری سلامت فردوخانواده از دانش، اصول و فناوری روز دنیا برای ارتقای کیفیت مراقبت های بهداشتی بهره مند می شوند. این افراد در جایگاه های متعدد ایفای نقش میکنند که این جایگاه ها عبارتند از:

·        پیشگیری

·        مراقبتی

·        آموزشی مشاوره ای

·        مدیریتی

·        پژوهشی