معرفی پرستاری سلامت جامعه:

یکی از گرایش ها و زیر شاخه های رشته پرستاری، پرستاری سلامت جامعه است. این رشته در راستای سیاست های سلامت محور طراحی و تدوین شده است. بیشترین تاکید این رشته بر سلامت آحاد جامعه است به همین سبب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد.

لازم به ذکر است بدانید دانشجویان این رشته را با سایر رشته های مرتبط با سلامت تلفیق می کنند. به گونه ای که با تکیه بر این روش و راهکار به تعیین و شناسایی مشکلات و نیازهای جامعه می پردازند. این رشته در اکثر دانشگاه ها ارائه شده و کسب مهارت و آموزش های لازم در این زمینه برای افراد الزامی است.

اهمیت پرستاری سلامت جامعه:

همانطور که میدانید یکی از پرطرفدارترین رشته ها در کشور ما پرستاری سلامت جامعه است. مهمترین هدف این رشته آموزش و تربیت دانش آموختگانی است که خدمات خود را با تاکید بر پیشگیری اولیه به جامعه ارائه می کنند.

این دانشجویان می توانند پس از اخذ مدرک در زمینه های متعدد مشغول کار و فعالیت شوند. برخی از مهمترین زمینه های فعالیت این افراد عبارتند از:

·        پیشگیری: مشارکت در ایمن سازی، غربالگری، برنامه های پیشگیرانه و…

·        مراقبتی: ارائه خدمات پرستاری، مراقبت های پرستاری، مراقبت های فوری و … به بیماران

·        آموزشی: آموزش فرد و خانواده و به کارگیری راهکارهای نوین در ارائه خدمات آموزشی

·        مشاوره ای: تحلیل و بررسی و شناسایی مشکلات پرستاری در جامعه و ارائه راهکارهای مناسب به افراد

·        مدیریتی: همکاری در مدیریت بحران های اجتماعی، برنامه ریزی و اجرای برنامه های تامین سلامت و…

·        پژوهشی: انجام پژوهش های بین المللی مربوط به پرستاری سلامت جامعه و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی و…

پرستاری سلامت جامعه
نکات مهم پیرامون پرستاری سلامت جامعه:

شایان ذکر است بدانید رشته پرستاری سلامت‌جامعه در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ارائه می شود. دانشجویان باید در نظر داشته باشند برای ورود به این رشته دارای مدرک کارشناسی پرستاری باشند.

نکته قابل توجه این است که دانشجویان این رشته باید از سلامت جسمی، ذهنی و روانی برخوردار باشند. این افراد با داشتن مهارت های لازم می توانند در حفظ و ارتقای سلامت جامعه نقش فوق العاده ای ایفا نمایند.