صفر تا صد اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای:

در ابتدا لازم است بدانید اخلاق پرستاری وارتباط حرفه ای به مجموعه ای از رفتارها و کردارهای انسانی و حرفه ای گفته می شود که پرستار در هنگام مواجهه با بیمار آن را اعمال می کند. این تظاهرات رفتاری به صورت ویژگی های فردی در ارتباط با بیمار، همراهان، خانواده، جامعه، همکاران، محیط کار و… نمایان می شود.

اخلاق پرستاری به گونه ای است که برخی از آنها مثبت و برخی منفی هستند. از این رو پرستار باید از بروز برخی رفتارهای منفی بپرهیزد. پرستار باید دارای برخی مهارت ها باشد که این موارد تنها از طریق تلاش و کوشش و اموزش حاصل می شوند.

اهمیت اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای:

همانطور که میدانید اخلاق پرستاری وارتباط حرفه ای از مهمترین مواردی است که منجر به ارتقای درجه پرستار می شود. از این رو، برخی عوامل و عناصر در بهبود اخلاق پرستاری نقش موثری ایفا می کند که عبارتند از:

·        توجه به ارزش و اهمیت کار پرستاری

·        داشتن عشق و علاقه شخصی به حرفه و شغل پرستاری

·        عدم توجه به مال اندوزی

·        اهتمام فراوان به احساس مسئولیت پذیری

·        تشویق و ترغیب مسئولین و کارکنان و مدیریت های بخش های مختلف مراکز درمانی

·        توجه به اصول و قوانین پرستاری

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

نکات مهم پیرامون اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای:

شایان ذکر است بدانید یکی از ویژگی های بارز اخلاق پرستاری وارتباط حرفه ای، احساس مسئولیت در انجام وظایف پرستاری است. با توجه به اینکه پرستاری حرفه ای حساس و پرمخاطره است پرستاران باید توجه داشته باشند با داشتن اخلاق پرستاری در حفظ سلامت بیماران و انجام وظایف خود نقش موثری ایفا نمایند.

شایان ذکر است بدانید اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای بخشی از مسئولیت پذیری و تعهد، افرادی است که در این حرفه مشغول کار و فعالیت هستند. به عبارتی نوع روابط پرستاران با افراد، به خصوص بیماران باید مطابق و متناسب با اصول حرفه ای و همراه با مسئولیت پذیری باشد.