بررسی درصد مختلف یادگیری با صوت آموزشی پزشکی

یادگیری مقوله ای است که در هر کس بسته به ویژگی های منحصر به فرد او متفاوت است. از طرفی می توان میزان یادگیری افراد را در حالات مختلف افزایش داد. گوش دادن به صوت آموزشی پزشکی، دیدن فیلم های آموزشی پزشکی و استفاده از روش های مختلف دیگر، از جمله این راهکار هاست.

هستند کسانی که هنگام مطالعه آن را با صدای بلند برای خود تکرار می کنند. این دسته افراد از طریق شنیدن، بهتر مطلب را درک می کنند. به این دانشجویان توصیه می شود، از وقت خود استفاده بهینه تری کنند. به جای خواندن چند باره کتب ، آن را با گوش دادن به فایل و صوت آموزشی پزشکی همراه کنند.

تثبیت آموخته ها با روش های مختلف یادگیری

صوت آموزشی پزشکی

به طور کلی از طریق روش های زیر می توان آموخته ها را تثبیت کرد:

۱- رسیدن به ۱۰ درصد یادگیری با خواندن کتب و جزوات پزشکی

۲- رسیدن به ۲۰ درصد یادگیری با شنیدن صوت آموزشی پزشکی  

۳- ۳۰ درصد یادگیری با دیدن عینی و یا دیدن فیلم های آموزشی

۴- ترکیب چند حس با هم تاثیر بیشتری در یادگیری مطالب دارد. توامان دیدن و شنیدن، در مشاهده ویدئو آموزشی پزشکی، میزان یادگیری را به ۵۰ درصد می رساند.

۵- با بحث کردن در مورد مباحث می توانید، ۷۰ درصد یادگیری تان را افزایش دهید.

۶- با تجربه و کارهای عملی و بالینی در پزشکی می توانید به ۸۰ درصد یادگیری برسید.

۷- و اما با تولید پادکست آموزشی پزشکی و یاد دادن آموخته های خود به سایرین، می توانید به حداکثر میزان یادگیری یعنی ۹۵ درصد یادگیری برسید.

تهیه پادکست و فیلم های آموزشی پزشکی

به دانشجویان رشته پزشکی توصیه می شود، به کتب، آموزش تئوری و تدریس اساتید اکتفا نکنند. این دوره هفت ساله یادگیری دوره طلایی برای آنها و آینده آنهاست. به دلیل وجود پادکست ها و فیلم های آموزشی فراوان در پلتفرم های مجازی، توصیه می شود. در کنار مباحث به مشاهده عینی و گوش دادن به صوت آموزشی پزشکی از سراسر جهان و سایر اساتید بپردازند.

با دیدن هر مبحث و انواع بیماری ها و روش درمان، می توانید، به درک سه بعدی از ارگان های بدن بپردازید. و با مطالعه هر مبحث، شکل عینی و موقعیت آن بخش مربوطه را در ذهن خود یادآوری کنید.

صوت آموزشی پزشکی