الکترونیکی شدن نسخه نویسی در پزشکی

ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک
ثبت نام در سامانه نسخه الکترونیک

برای ثبت نسخه در سامانه الکترونیکی بیمه تامین اجتماعی ، پزشک باید در این سامانه عضو شود. برای نسخه نویسی در پزشکی، ثبت نام در سامانه مربوطه از سوی پزشک الزامی است. برای عضویت باید از طریق یکی از مرورگر های اینترنتی وارد سامانه ep.tamin.ir گردید.

در صفحه باز شده باید نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید. نام کاربری کد ملی پزشکی اخذ شده توسط پزشک می باشد. سپس رمزی را متشکل از حروف و اعداد به صورت معتبر برای گذر واژه در نظر بگیرید. حروف تصویر امنیتی را برای احراز هویت وارد کنید. تا سامانه متوجه شود شما ربات نیستید.

بعد از ورود تمامی موارد و ثبت نام در بالا و سمت چپ صفحه باز شده نام پزشک مشخص می گردد.

ثبت نسخه در سامانه الکترونیک

ثبت نسخه و تجویز دارو
ثبت نسخه و تجویز دارو

در سمت راست سامانه بخش ثبت نسخه را کلیک کرده و صفحه نسخه الکترونیک، نمایان می شود. در این مرحله باید کد ملی بیمار را وارد کنید. سپس با کلیک روی دکمه دریافت اطلاعات بیمار، مشخصات بیمار ثبت شده در سامانه ظاهر می گردد.

ممکن است بیمار تحت حمایت های درمانی باشد و ممکن است بیمه نباشد. در این حالت یا اطلاعات پوشش بیمه بیمار ظاهر می شود، یا اینکه پزشک اقدام به ثبت نسخه آزاد می نماید.

یکی از ملزومات ثبت نسخه الکترونیک، گرفتن شماره تلفن یا شماره همراه از بیمار می باشد. اگر قبلا نسخه الکترونیک برای بیمار ثبت شده باشد، این شماره در پیش فرض ظاهر می گردد.

یکی از مزایای نسخه نویسی در پزشکی به صورت الکترونیک، ثبت تمام سوابق بیماری و پزشکی بیمار می باشد. با کلیک بر روی نمایش سوابق بیمار، پزشک مربوطه می تواند، پرونده بیمار را بررسی کند.

شرح حال بیمار در نسخه الکترونیک
شرح حال بیمار در نسخه الکترونیک

از دیگر امکانات نسخه نویسی در پزشکی به صورت الکترونیک، تمام موارد حساسیت بیمار در قسمت مربوطه شرح داده میشود. از این امکان تمامی پزشکان می توانند استفاده کنند.

آموزش ثبت نسخه در سامانه الکترونیک
انواع نسخه الکترونیک
انواع نسخه الکترونیک

در هنگام ثبت نسخه و وارد کردن دارو باید، بسته به نسخه تجویزی یکی از پنج مورد زیر را انتخاب کرد. دارو، خدمات، ویزیت – خدمات، ویزیت بیمار، پاراکلینیک

بعد از انتخاب دارو برای وارد کردن لیست دارو در نسخه باید به شرح زیر عمل کرد:

۱- از قسمت نام دارو در سامانه، باید پزشک داروی مربوطه را جست و جو و انتخاب کند. هم چنین از طریق کد دارو نیز می توان اقدام به پیدا کردن دارو کرد.

۲- در این نوع از نسخه نویسی در پزشکی، می توان تیک برند خاص دارو را برگزید. در قسمت ستاره دار نسخه، می توان، تمام داروهای تجویز شده برای بیمار را مشاهده کرد. با تیک زدن آنها می توان داروهای رایج را به راحتی برای بیمار تجویز کرد.

تجویز داروهای پر تکرار به صورت الکترونیک

۳- حال نوبت به انتخاب دوز و تعداد دارو و طول مدت مصرف دارو می باشد. از قسمت مربوطه، این موارد را از حالت پیش فرض خارج کرده و تجویز خود را انتخاب کنید.

۴- اگر بیمار نیاز به داروی متفرقه داشته باشد، از قسمت دستورات متفرقه باید وارد کرد.

۵- اگر دارویی نیاز باشد که به صورت ماهانه تکرار شود، در قسمت دوره تکرار باید تعداد دفعات آن را وارد کرد. دیگر نیاز به مراجعه مجدد بیمار نیست.

۶- این نسخه را باید ذخیره کرده و ارسال نمود تا بیمار آن را در داروخانه یا مراکز بهداشتی بازخوانی کند.

دوز و تعداد دارو
دوز و تعداد دارو