آشنایی با بخش حسابگر سایت آپ تو دیت ( Up To Date )

فرمول های سایت آپتودیت
فرمول های سایت آپتودیت

یکی از مهم ترین و تخصصی ترین بخش سایت آپ تو دیت ( Up To Date ) ، نرم افزار محاسبه گر آن است. در این بخش انواع فرمول های مورد استفاده در رشته پزشکی موجود است. با استفاده از این ابزار جذاب پزشک می تواند، شدت بیماری مراجع خود را محاسبه کند. و بر حسب نتیجه محاسبه، شدت خطر را در او بررسی کرده و به تجویز دارو بپردازد. محاسبه bmi بدن نیز از جمله این محاسبات می باشد.

با انتخاب منوی  calculator می توانید به این فرمول های تخصصی دسترسی یابید. هم چنین می توانید این عبارت را در نوار جستجوی سایت آپ تو دیت ( Up To Date ) تایپ نمایید.

تشخیص اتوماتیک تداخلات دارویی در آپتودیت

بخش تداخلات دارویی سایت آپتودیت
بخش تداخلات دارویی سایت آپتودیت

در بخش drug interactions از این سایت، میتوانید وارد شده و به بررسی داروها بپردازید.

سایت آپ تو دیت ( Up To Date ) به سایت دارویی lexicomp وصل بوده و با وارد کردن هر دارو در آن می توان آن را در بانک دارویی مذکور پیدا کرد. به دلیل اطلاعات وسیع این بانک دارویی، به صورت اتوماتیک می توان تداخلات دارویی را تشخیص داد. این تشخیص توسط نرم افزار صورت می گیرد. شما با تجویز دارو برای بیمار خود می توانید در این قسمت به بررسی آن بپردازید. تداخلات داروهای شیمیایی با هم یا با داروهای گیاهی مشخص می شود.

علاوه بر این میزان یا شدت خطر این تداخل نیز مورد بررسی واقع شده و مشخص می گردد. به صورت گریدهای درجه بندی a , b , c , d , x به نمایش در می آید.

تفسیر گریدهای تداخل دارویی در سایت آپ تو دیت ( Up To Date )
تفسیر گرید های تداخلات دارویی
تفسیر گرید های تداخلات دارویی

در این بخش به تفسیر درجه بندی های تداخل دارویی می پردازیم:

گرید A : اگر بعد از بررسی تداخل دارویی این حرف مشخص شد، نشان می دهد، هیچ گونه خطری بین داروهای ذکر شده وجود ندارد.

گرید B : این حرف، نشان از وجود واکنش شیمیایی بین داروها هست ( دو دارو با هم) اما میزان شدت خطر آن به اندازه ای نیست، که لازم به تغییر داروها باشد.

گرید C : پزشک با مشاهده این درجه از تداخل باید، دوز مصرفی یکی از داروها را تغییر دهد. با توجه به شدت بیماری، وضعیت خود بیمار، می توان در صورت همزمانی دارو، واحد مصرف دارو را در یکی از موارد تغییر داد. تا این دو داروی همزمان، دچار واکنش شیمیایی نشوند.

گرید D : این حرف نشان از تداخل کامل دو دارو با هم است. نسخه مذکور باید با بررسی فاکتورهای زیر تغییر نماید:

زمان مصرف دارو، میزان دوز دارو، شرح حال بیمار، شدت بیماری و وخامت آن . با بررسی موارد مذکور می توان اقدام به جایگزین کردن دارو نمود.

گرید X : در این صورت پزشک ملزم به تغییر و جایگزینی دارو و تغییر زمان مصرف آن است. زیرا نشان می دهند، میزان خطر مصرف آن بیش از اندازه است، و ضرر آن بیش از فایده آن است.