روش استفاده از اطلاعات سایت آپ تو دیت ( Up To Date )

وارد صفحه سایت آپ تو دیت ( Up To Date ) که می شوید، برای جستجوی مطلب مورد نظرتان باید دسته بندی آن را مشخص کنید. با مشخص کردن موضوع از زبانه مخصوص ، می توانید مطالب و تصاویر مربوط به آن را مشاهده کنید. بیماران و پزشکان می توانند از سایت آپ تو دیت ( Up To Date ) استفاده کنند.

آپ تو دیت

اگر از زبانه ، graphic را بزنید، تمام مطالب با تصاویر نشان داده می شوند. و می توانید به راحتی در میان آنها به جستجو بپردازید. اگر کلمه patient را انتخاب کنید، مطالب و اطلاعاتی برای شما نمایش داده می شود که برای بیماران مناسب می باشد.

از دیگر گزینه هایی که شما در زبانه جست و جو می بینید. فیلم های پزشکی ، ویدیو آموزشی پزشکی، صوت آموزشی پزشکی و الگوریتم ها و فرمول های محاسباتی مورد نیاز پزشکی می باشد.

مطالب مخصوص بیماران در سایت آپ تو دیت ( Up To Date )

آپ‌تودیت

در بخش مطالب مربوط به بیماران، توضیحاتی در مورد بیماری خاص ارائه می شود. این بخش به دو قسمت توضیحات اجمالی و مفصل دسته بندی می شود. در توضیحات اجمالی بیماران در مورد کلیت بیماری مطالعه کرده. و از مراقبت ها و اعمال لازم برای طول درمان خود اطلاع می یابند. این مطالب به صورت های گرافیکی، ارائه نمودار ها و دادن راهکار به آنها برای مراقبت بهتر از خود ارائه می شود.

به روز ترین اطلاعات در سایتآپ‌تودیت ( Up To Date )

زمانی که مقاله یا راهکار و عملکرد جدیدی از جانب پزشکان به این سایت اضافه می شود. در قسمت what’s new یا چه خبر ؟ نمایش داده می شود. پزشکان با مراجعه به این بخش می توانند به روز ترین اطلاعات زمینه پزشکی را مطالعه کرده و در امر طبابت خود به کار بگیرند. این عبارت را باید متخصصان در منوی جستجو سرچ کنند تا به آن دسترسی یابند.

در بخش واتس نیو، اگر بر روی عبارت practice changing updates کلیک نمایید. اطلاعات بالینی و درمانی برای شما نمایان می گردد. در این بخش بهترین روش های درمانی نسبت به بیمار ذکر می شود. به روز ترین تغییراتی که طی یکسال اخیر در بحث درمان پیش می آید در این بخش به نمایش در می آید.

از جمله این اطلاعات بالینی می توان به طرز برخورد با بیمار، رژیم های خاص درمانی برای کودکان و خردسالان ، اشاره نمود. سایت آپ‌تودیت ( Up To Date ) به روز ترین و کاملترین ارائه دهنده اطلاعات پزشکی می باشد.

آپ‌تودیت