زمان ثبت نام آزمون جامع پزشکی 

به طور کلی بعد از قبولی در کنکور پزشکی هفت سال آموزش باید سپری گردد. رشته پزشکی دوره های مختلف دارد که برای عبور از هر کدام باید آزمون جامع پزشکی برگزار گردد. در صورت قبولی در این آزمون دانشجو وارد مرحله بعدی تحصیل خود می گردد. این آزمون از طریق نظام پزشکی به صورت سراسری در حوزه های مختلف برگزار می شود. برخی از دانشگاه ها حوزه برگزاری آزمون هستند. دانشجویان از طریق آموزش به نزدیکترین حوزه معرفی می شوند.

به طور کلی بعد از پنج ترم تحصیل در مرحله علوم پایه، دانشجویان آزمون جامع پزشکی اولیه را می گذرانند. بعد از گذران مرحله فیزیوپاتولوژی و کارآموزی اولیه، آزمون پیش کارورزی برگزار می گردد. بعد از قبولی در این آزمون دانشجویان وارد مرحله اینترنی میشوند.

آزمون جامع پزشکی

ثبت نام داوطلبان داخل کشور

آزمون های نظام پزشکی در هر سال ۲ بار برگزار می شود. در زمان معلوم شده افراد باید به صورت حضوری به حوزه برگزاری مراجعه کنند. اگر دانشگاه محل تحصیل حوزه نباشد، افراد باید، به نزدیکترین قطب برگزاری آزمون مراجعه کنند.

ثبت نام خود را تکمیل کرده و به انتظار روز آزمون بمانند.

ثبت نام دانشجویان خارج کشور

علاوه بر دانشجویان داخل کشور، دانشجویان خارج از کشور نیز در آزمون جامع پزشکی شرکت می کنند. این افراد نیز برای شرکت در این آزمون باید شرایطی را برای ثبت نام آزمون پزشکی رعایت کنند. از جمله مدارکی که باید با خود همراه داشته باشند، کارت ملی و یک قطعه عکس میباشد. در مرکز خدمات آموزشی مورد نظر پرونده ای تشکیل می دهد. سپس به حوزه برگزاری آزمون جامع پزشکی باید مراجعه کند. مرکز خدمات آموزشی باید پرونده این شخص را تایید کند و کارت ورود به جلسه را صادر کند.

عمل پرداخت شهریه و هزینه ثبت نام در سایت SANJESHP.IR صورت می گیرد. بعد از برگزاری آزمون حین رویت نتایج، باید شهریه پرداخت شده باشد.

از طریق این سایت پیگیری های لازم برای این دانشجویان، در صورت واریز پول امکان پذیر می باشد.

آزمون جامع پزشکی