آشنایی با ترس های آموزش پزشکی 

هنگام گذراندن دوره های آموزش پزشکی، دانشجویان احساس بیماری می کنند. با مطالعه هر نوع بیماری در طی دروس آموزشی خود، آن را به خود نسبت می دهند. ترس دانشجویان در این زمینه، باعث بروز مشکلاتی از لحاظ روانی در آنها می گردد. این ترس در آموزش پزشکی، به نام سندروم دانشجویان پزشکی نام گرفته است. با مطالعه آسیب شناسی در قلب و اعصاب، علائمی در شخص پدید می آید که این ترس را واقعی می کند. نام لاتین این مشکل، nosophobia یا هیپوکندریاز می باشد.

آموزش پزشکی

علت افکار خود بیمار انگاری

بعد از آنکه هر شخصی در مورد علل و عوامل یک بیماری اطلاعات پیدا می کند، ممکن است دچار این مشکل گردد. وقتی در فکر انسان، علائم یک بیماری تکرار می شود، با بروز هرگونه علامت به فکر این بیماری می افتد. در حالی که ممکن است در گذشته هم این علائم را دیده باشد. اما دانشجویان مکررا با مشاهده علائم یک بیماری آموزش پزشکی، دچار بیماری هراسی می شوند.

این مشکل ممکن است آرامش روان را از آنها گرفته و مانع از پیشرفت آنها گردد. توصیه می شود نسبت به این مسئله آگاه باشند که ۷۰ الی ۸۰ درصد دانشجویان پزشکی این مشکل را دارند. این مشکل در سالهای اولیه آموزش پزشکی بروز می کند و در سالهای بعد از بین می رود.

رهایی از سندروم بیماری هراسی

قدم اول در رهایی از این افکار، اطلاع از وجود چنین سندرمی می باشد. مورد دیگر در صورت پیشرفت ترس، دادن آزمایش چکاپ و اطمینان از سلامتی خود است. برای روز خود برنامه ریزی کنید و به افکار خود توجهی نکنید. به محض پذیرش ترس خود، و صبر در برابر علائم، متوجه خواهید شد این افکار قدرتی ندارند. متوجه می شوید که بیماری شما هرگز اتفاق نخواهد افتاد. تمرکز شما بر ناحیه خاص و بروز اضطراب باعث ایجاد علائمی خاص در شما می شود. بروز این ترس ها حین آموزش پزشکی طبیعی می باشد. 

آموزش پزشکی