شنیدن صوت آموزشی پزشکی برای یادگیری

از اساسی ترین دروازه های یادگیری شنیدن از طریق گوش می باشد. هر مطلب آموزشی که به کرات شنیده شود، ملکه ذهن می گردد. برای سهل شدن شیوه یادگیری برای دانشجویان پزشکی، توصیه می شود، صوت آموزشی پزشکی در برنامه درسی آنها گنجانده شود. البته که بین شنیدن و گوش دادن، تفاوتی وجود دارد. شنیدن عملی فیزیولوژیکی بوده و گوش کردن آگاهانه و برای درک و فهم صورت می گیرد. تهیه فایل های صوتی و گنجاندن آن در برنامه روزانه برای فهم و درک آنچه در آن مطرح میشود، مستلزم دقت و توجه است.

صوت آموزشی پزشکی

هدف از شنیدن پادکست های صوتی

گوش کردن به پادکست های آموزشی با اهداف مختلفی صورت می گیرد، و میزان توجه به آن درصد های یادگیری را متفاوت می کند.

برای افزایش دایره اطلاعاتی خود، در حوزه پزشکی، لازم است اطلاعات خود را افزایش دهیم. از جمله راه هایی که می توان برای این منظور دنبال کرد، مطالعه مجلات و مقالات پزشکی است. برخی از افراد علاوه بر مطالعات درسی خود قادر به مطالعه مقالات برای آگاهی بیشتر نیستند. به این دسته از دانشجویان برای کسب تجارب بیشتر، توصیه می شود، از فایل های صوت آموزشی پزشکی و فیلم های آموزشی پزشکی بهره بگیرند.

گوش دادن فعال نوعی از شنیدن است که با توجه به اطلاعات قبلی فرد، به صورت پویا و پیش زمینه ذهنی صورت می گیرد. این نوع گوش دادن، موجب ترغیب دانشجو و تاثیر بیشتر مطلب در ذهن می گردد. به همراه کتب و جزوات و مباحث درسی اقدام به شنیدن پادکست های مشابه و موضوعی نمایید. این امر موجب میشود به راحتی دایره تجارب علمی شما افزایش یابد.

موانع یادگیری هنگام شنیدن فایل صوتی

۱- سعی کنید هنگام شنیدن فایل صوت آموزشی پزشکی برای یادگیری از توجه به گوشی موبایل یا سایر کارها بپرهیزید.

۲- نسبت به وقت خود ارزش قائل باشید و به آنچه می شنوید با توجه به اهمیت فایل، بی توجه نباشید.

۳- قبل از شنیدن فایل های صوتی و ویدیوهای آموزشی از معتبر بودن آن آگاه شوید. و فایل های آموزشی را از سایت های تخصصی پزشکی دریافت نمایید.

صوت آموزشی پزشکی