دوره های آموزش پزشکی چه دوره ای است؟

منظور از دوره های آموزش پزشکی دوره های تخصص و فوق تخصص می باشد. به دوره های تخصص، دوره دستیاری هم گفته می شود. دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی در دوره هفت ساله پزشکی عمومی، اقدام به شروع دوره دستیاری می نمایند.

شرط ورود به آزمون دستیاری داشتن دکتری عمومی در یکی از رشته های شاخه پزشکی می باشد. برای مثال پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و داروسازی از جمله دوره های دکتری مجاز شرکت در آزمون هستند.

دانشجویان فارغ التحصیل در دانشگاه های داخل کشور، برای آزمون نباید منع نظام وظیفه داشته باشند. دانشجوهای خارج از کشور نیز باید به تایید وزارت بهداشت برسند تا مجاز به شرکت در آزمون شناخته شوند.

رشته های دستیاری، در شاخه های چشم پزشکی، عفونی، زنان و زایمان، مغز و اعصاب و غیره آموزش داده میشود. هر کس در رشته مورد علاقه مدت زمان متفاوتی را در دوره رزیدنتی می گذراند. برای ورود به دوره های آموزش‌پزشکی، نیاز به قبولی در آزمون دوره دستیاری می باشد.

دوره های آموزش پزشکی

هدف دوره آموزشی دستیاری

این دوره ها برای تربیت متخصص در رشته های مختلف پزشکی برگزار می شود. فارغ التحصیلان برای آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق  وارد دوره های آموزش پزشکی می شوند. این دوره ها به دو قسمت آموزشی و پژوهشی تقسیم می شود. پس از اینکه دانشجو دوره آموزشی را گذراند ملزم به شرکت در آزمون جامع است. بعد از قبولی در این آزمون وارد دوره پژوهش و تدوین رساله پزشکی، همچنین دفاع از پایان نامه میشود. در مرحله پژوهشی دستیار موظف به آموزش تعدادی واحد نظری و عملی به مقاطع پایین تر از خود می شود.

طول دوره های آموزش پزشکی

به طور کلی دستیار حداقل سه سال ملزم به آموزش و پژوهش است. حداکثر زمانی که می توان به آن فرصت گذراندن این دوره تخصص را داد، ۵/۴ سال می باشد. در این دوره های آموزش پزشکی، دستیار حدود ۴۲ تا ۵۰ واحد درسی را اخذ کرده و آن را سپری می کند. علاوه بر آموزش های نظری و عملی، باید خدمات تمام وقت آموزشی، پژوهشی و بالینی را انجام دهد.

دوره های آموزش پزشکی