نوشتن اختصارات در نسخه نویسی در پزشکی

بعد از معاینه بالینی بیمار توسط پزشک و تشخیص بیماری تجویز دارو لازم است. هنگام نسخه نویسی در پزشکی باید خط خوانا بوده و نسخه استانداردهای لازم را داشته باشد. روش صحیح نوشتن نسخه در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفت. اما هنگام نسخه نویسی در پزشکی، پزشکان از اختصارات دارویی به جای کلمه کامل استفاده می کنند. در این بخش به ذکر این اختصار ها و معانی آن می پردازیم.

۱-           حرف d : کامل این کلمه لاتین daily به معنی روزانه می باشد.

۲-           Bd  یا bid به معنی دو مرتبه در روز مصرف شود.

۳-           QID : برای مصرف چهار مرتبه از یک دارو در روز این حروف در کنار دارو نوشته می شود.

۴-           TDS : این اختصار به معنی سه مرتبه در روز است ( TID )

۵-           H : مخفف hour به معنی ساعت

۶-           Hs,qpm به معنی مصرف شبانه می باشد.

۷-           Prn : مصرف آن هنگام درد لازم است.

۸-           Q6h : هر شش ساعت یکبار مصرف شود.

۹-           Qod : به صورت یک روز در میان مصرف شود.

نسخه نویسی در پزشکی

علائم داروهای ساختنی

برای ساخت داروها و تجویز نسخه یا روش ساخت پزشک از یکسری علائم استفاده می کند که به صورت زیر معنی می گردد:

۱-           g : اختصار واحد گرم

۲-           mg : به معنی میلی گرم که از گرم کوچکتر است.

۳-           M : برای موارد خاص و ساخت دارو از واحد های کوچک مولار نیز استفاده می شود.

۴-           Ml : میلی لیتر و در ساخت شربت و داروهای مایع و قطره ها استفاده می شود.

نسخه نویسی در پزشکی

نام گذاری داروها در نسخه نویسی در پزشکی

یکی دیگر از موارد رایج و شایع در نسخه نویسی در پزشکی، علامات اختصاری نامگذاری شربتها و آمپولها است.

۱-           آمپول : amp

۲-           قرص : tab

۳-           شربت : syp

۴-           کپسول : cap

۵-           محلول  : sol

۶-           پماد : oint

۷-           قطره : gtt , drop

۸-           شیاف :  supp

اگر در کنار هر یک از داروها نوشته شود p.c به این معنی است که قبل از مصرف دارو باید غذا مصرف شود.