تاثیر صوت آموزشی پزشکی بر یادگیری

یکی از طریقه های یادگیری درس، گوش دادن به فایل صوتی می باشد. برخی از دانشجویان پزشکی بسته به ساختار روانی خود، با گوش دادن به صوت آموزش پزشکی نمی توانند تمرکز کنند. در نتیجه با سایر روش های یادگیری راحت تر هستند. اما برخی دیگر از افراد، هوش سمعی بالایی دارند و از لحاظ یادگیری با شنیدن بیشتر ارتباط برقرار می کنند. و به یاد آوردن مسائل و دروس برای آنها راحت تر است.

در تحقیقات بسیاری به اثبات رسیده است که حافظه شنوایی نیز میتواند در ثبت و پردازش اطلاعات خوب عمل کند. هم چنین می توان علاوه بر دیدن با شنیدن نیز مطالب را به خاطر سپرد.

نوشتن، دیدن، شنیدن و ترکیب این روش ها می تواند از جمله راه های یادگیری باشد. دیدن ویدیو آموزشی پزشکی، گوش دادن صوت آموزشی پزشکی و حتی تدریس مباحث به سایرین از جمله به کار گرفتن حس های مختلف در امر یادگیری است. هر چه حس های بیشتری در لحظه یادگیری با فرد همراه باشد، تاثیر آنچه آموخته می شود و زمان نگهداری اطلاعات بیشتر می گردد.

صوت آموزشی پزشکی

مزایای فایل صوتی

همیشه فایل صوتی به معنی استفاده از دانسته های دیگران نیست. در برخی مواقع می توان برای تکرار برخی از مباحث و ورود آنها به حافظه بلند مدت ، برخی از دروس و مباحث کلیدی را به طور کامل بازخوانی و ضبط نمود. گوش دادن به فایل صوت آموزشی پزشکی که توسط خود شخص ضبط میشود. می تواند کمک کند تا آنچه فهمیده شده تکرار و در حافظه تثبیت شود. و بسیاری از فایل های صوتی آموزشی یا کتاب های آموزش پزشکی وجود دارد. که می توان از انواع سایت تخصصی حوزه پزشکی تهیه نمود.

گوش دادن و یادگیری دروس

تا چیزی شنیده نشود، ذهن را تحریک نمیشود. زمانی که می شنویم، حفظ می کنیم، پردازش کرده و به حافظه می سپاریم. و روخوانی تنها راه تکرار دروس برای یادگیری نیست. می توانیم با گوش فرا دادن به مباحث، ۲۵ درصد از آنچه می شنویم را به خاطر بسپاریم. پس علاوه بر خواندن کتاب و دیدن فایل های آموزش پزشکی می توان با استفاده از فایل های صوت آموزشی پزشکی، بسیاری از مباحث را در اوقات فراغت خود، به خود یادآوری کرد. یا با گوش کردن به زبان تخصصی پزشکی و درگیر کردن ذهن با لغات جدید، مهارت لازم برای خواندن کتب رفرنس را به مرور زمان کسب کرد.