آموزش گام به گام نسخه نویسی در پزشکی

یکی از مواردی که دانشجویان پزشکی باید آن را بیاموزند، نسخه نویسی در پزشکی می باشد. بعد از تشخیص بیماری، پزشک باید بتواند داروی مورد نیاز بیمار را به اختصار برای داروخانه ذکر کند. هنگام تجویز دارو باید مواردی رعایت شود که در ادامه ذکر می گردد. دارو ممکن است در دفترچه بیمه یا کاغذ نسخه آزاد نوشته شود، اولین موردی که باید در کاغذ نسخه ذکر شود، نام بیمار میباشد.

در هر برگ نسخه، بسته به نوع و ساختار برگه، در قسمت بالا و سمت کنار ، عبارت RP ذکر شده است. این حروف، اختصار عبارت لاتین  recipient به معنی گیرنده دارو می باشد. حتما در مقابل این عبارت باید نام بیمار ذکر گردد.

نسخه نویسی در پزشکی

روش نوشتن و ذکر دارو در نسخه

در نسخه نویسی در پزشکی، داروها باید به صورت ساده و با رعایت ترتیب موارد زیر نوشته شود.

۱-           شکل داروی تجویز شده

۲-           ذکر نام دارو

۳-           مشخصات لازم برای شناخت نوع دارو

۴-           تعداد دوز یا تعداد واحد تجویز شده برای بیمار

برای مثال برای تجویز ۲۰ عدد استامینوفن باید به صورت زیر اقدام کرد:

Tab.acetaminophen 500 n = xx .1

Tab به معنی قرص می باشد. استامینوفن نام این داروست. نوع دارو یا واحد آن ۵۰۰ میلی گرمی است. تعداد داورها در نسخه نویسی در پزشکی، به صورت رومی و لاتین نوشته می شود. اگر تعداد دارو زیاد باشد می توان آن را به صورت لاتین نوشت. عبارت دو ایکس صورت رومی عدد ۲۰ میباشد.

نسخه نویسی در پزشکی

نکات لازم و رایج در نسخه نویسی

اگر برخی از قسمت های لازم در نوشتن نسخه رعایت نشود، برخی از داروهای رایج به صورت قراردادی تحویل بیمار می شود. برای مثال اگر نوع داروی استامینوفن و واحد آن ذکر نشود، داروخانه ها قرص ۳۲۵ میلی گرمی آن را ارائه می دهند. توصیه می شود، برای جلوگیری از ضررهای مالی و جانی بیمار بهتر است در نسخه نویسی در پزشکی نهایت دقت صورت گیرد.