چشم انداز کلی رشته و آموزش پزشکی

در دوره آموزش پزشکی، دانشجویان، چهار دوره کلی را می گذرانند. علوم پایه، دوره فیزیوپاتولوژی، دوره کارآموزی بالینی، دوره کارورزی بالینی یا دوره اینترنی از جمله مراحل رشته پزشکی می باشد.

گذران دوره علوم پایه در رشته پزشکی

رشته پزشکی

علوم پایه دو سال و در چهار ترم طول می کشد. در این دوره دانشجویان پزشکی تحت آموزش پزشکی در مورد مباحث اولیه این رشته قرار می گیرند. تمامی دروس این دو سال به صورت تئوری ارائه می گردد. یادگیری کامل و دقیق این مباحث در گذراندن سالهای بعدی نقش به سزایی دارد. در این دوره اساس و بافت و جنس بدن انسان به دانشجویان آموزش داده می شود. اگر نتوانند تحت آموزش پزشکی صحیح قرار گیرند، نخواهند توانست در آزمون جامع پایان این دو سال موفق گردند.

واحد های علوم پایه:

آناتومی، بیوشیمی، بافت شناسی، واحد اپیدمیولوژی، جنین شناسی و غیره

اکثر دروس پزشکی دارای رفرنس های انگلیسی است. بهتر است در کنار سایر دروس، یادگیری زبان تخصصی برای آموزش پزشکی بهتر تحت مطالعه کتب مختلف، ادامه داشته باشد.

گذراندن دوره فیزیوپاتولوژی

این دوره یک سال با ۶ تا ۷ ترم گذرانده می شود. در این یکسال دروس فیزیولوژی و فارماکولوژی آموزش داده می شود. در هر ماه این یکسال دانشجویان تحت آموزش پزشکی در زمینه بیماری های بدن قرار می گیرند. بعد از گذران این دو دوره که ذکر شد دانشجویان وارد محیط بیمارستان می شوند.

از جمله واحد هایی که در این دوره گذرانده می شود:

آسیب شناسی اختصاصی، سمیولوژی، فارماکولوژی و غیره میباشد.

رشته پزشکی
دوره استاژری یا کار آموزی اولیه  

این دوره سومین دوره آموزش پزشکی به دانشجویان می باشد. این دوره ۲ ساله در حدود چهار یا پنج ترم طول میکشد. در این دوره هم دروس تئوری و هم دروس عملی تدریس میگردد. کشیک های شبانه در بیمارستان در این دوره شروع می شود. و آنچه از آموزش پزشکی به صورت تئوری به دانشجویان آموزش داده شده است به صورت عملی مشاهده خواهد شد.

بعد از این دوره آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان برگزار میشود. در صورتی که دانشجویان بتوانند در این آزمون قبول شوند، وارد دوره کارورزی بالینی می شوند.

در این دوره مراحل زیر را گذرانده می شود:

جراحی ، بخش داخلی، کودکان، چشم، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، رادیولوژی، پوست، بیماریهای اعصاب، بیماری های عفونی

بعد از پزشکی عمومی افراد به اخذ تخصص اقدام می کنند. با شناخت و آگاهی از موارد بالا می توانند در این زمینه موفق تر عمل کنند.

دوره اینترنی یا کارآموزی بالینی

بعد از دوره کارورزی، دو سال دانشجویان تحت آموزش پزشکی در بیمارستان قرار می گیرند. این دوره اینترنی کاملا در محیط بیمارستان برگزار می گردد. دانشجویان زیر نظر اساتید آنچه را آموخته اند مشاهده و روی بیماران به کار می گیرند.

سخت ترین دوره پزشکی این دوره است. اگر دانشجویان دروس خود را درست آموخته باشند، بعد از این دوره به عنوان پزشک در جامعه فعالیت می کنند.

مراحل ذکر شده در دوره قبل، در این دوره مورد آموزش پزشکی کارورزی قرار می گیرد. نظیر:

کارورزی چشم، کارورزی اطفال و غیره

در آخر ، آزمونی از دانشجویان اخذ میشود تا با قبولی در آن بتوانند شماره نظام پزشکی خود را دریافت نمایند. بعد از این مرحله باید، به صورت اجباری طرح خود را بگذرانند. دانشجویان در این دوره به مدت دو سال در مناطق محروم خدمت می کنند.