تشریح ساده ی اصطلاحات پزشکی بخش قلب

برای توصیف ، تشریح و تفسیر بیماری های قلبی از اصطلاحات پزشکی خاص استفاده می شود. این اصطلاحات پرشکی که توسط پزشکان به کار می رود، در ادامه آورده می شود.

اصطلاح aneurysm یا آنوریسم

صدمه و ناهنجاری های مادرزادی که به قلب وارد می شود. دیواره های ورید و شریان ها، ضعیف می شود. در اثر ضعیف شدن قلب دیواره ورید برجستگی پیدا می کند که به آن آنوریسم می گویند.

اصطلاحات پزشکی آنژیو گرافی چیست؟

ماده کنتراست، به یکی از بخش های بدن تزریق می شود. در اثر آزمایش، قلب یا گردش عمومی در بدن بررسی می شود.

–          به ضربان غیر طبیعی قلب در اثر عوامل مختلف، آریتمی یا arrhythmia می گویند.

آشنایی با اصطلاحات پزشکی قلب

برادی کاردی به چه معناست؟

در صورتی که ضربان قلب به صورت غیر طبیعی آهسته شود، برادی کاردی ایجاد می شود. اصطلاح پزشکی برادیکاردی، به ریتم قلبی کمتر از ۶۰ عدد در دقیقه گفته می شود.

Cardiac arrest یا ارست قلبی

اگر ضربان قلب و گردش خون اگر متوقف شود، ارست قلبی می گویند.

اصطلاح کاردیومیوپاتی یا cardiomyopathy

در صورت بروز بیماری در قلب که توان پمپاژ خون را کاهش دهد، این عارضه ایجاد می گردد.

اصطلاح Cardioversion  یا کاردیوورژن

پدهایی بر روی قفسه سینه قرار می دهند. در صورت بروز ریتم غیر طبیعی و سریع قلب، از قرار دادن این پدها بر روی سینه استفاده می کنند. شوک الکتریکی با ولتاژ کم بر قلب وارد می شود. به شوک الکتریکی برای توقف ریتم غیر طبیعی قلب کاردیوورژن می گویند.

آشنایی با اصطلاحات پزشکی قلب
کرونر قلبی چیست؟

به رگ هایی که عضلات قلب را خونرسانی می کنند، و از پایه آئورت جدا می شوند، عروق کرونر می گویند.

در صورتی که این عروق تنگ گردند، خونرسانی به قلب کاهش می یابد یا ایسکمی بروز می یابد. بیماری کرونر قلبی در این صورت ایجاد می گردد.

حمله قلبی در چه صورت به وجود می آید؟

اگر عروق کرونر مسدود شوند جریان خون با وقفه به عضلات قلب می رسد. این امر باعث بروز حمله قلبی می شود.

عمل پیوند عروق کرونر

عمل پیوند عروق در واقع برای جریان بهبود جریان خون صورت می گیرد. در این عمل بخش های تنگ شده یا مسدود عروق کرونر مورد جراحی قرار می گیرد. به این جراحی، عمل بای پس می گویند. در طی این پیوند، یک مسیر فرعی برای تغییر مسیر خون صورت می گیرد.