بررسی منابع آزمون جامع پزشکی بر حسب اهمیت

در این مقاله دروس و منابع آزمون جامع پزشکی را برای سهولت یادگیری دانشجویان در دسته بندی های متفاوت قرار می دهیم. در میان دانشجویان پزشکی دروس بر حسب درجه اهمیت به دسته های ماژور، مینور و مینی تقسیم می شود. در اینجا به دانشجویان توصیه می شود. بر اساس میزان سوالی که از هر رفرنس در آزمون می آید، مطالعه خود را تنظیم کنند.

منابع آزمون جامع پزشکی در سطح ماژور

منظور از دروس ماژور در پزشکی، دروس پر تکرار در آزمون پزشکی می باشد. طراحان سوال از این منابع هر ساله در آزمون های جامع استفاده می کنند. بیشتر تمرکزشان روی این دسته از دروس برای طراحی سوالات می باشد
دروس مهم آناتومی و بیوشیمی، در دروس علوم پایه، فیزیولوژی و واحد پاتولوژی و بهداشت عمومی از جمله این دروس است که در این دسته پر اهمیت قرار می گیرد. زبان انگلیسی هم یکی از دروسی است که می توان با مطالعه آن، از آن کسب نمره نمود.

منابع آزمون جامع‌پزشکی در سطح مینور

این دروس بسیار گسترده بوده و میزان سوالی که از این منابع می آید نسبت به آنچه در بالا ذکر شد، بسیار کمتر است. توصیه می شود این دسته را در مرتبه نهایی اولویت مطالعاتی خود قرار دهید. و بیشترین میزان وقت خود را برای فهم این دروس نگذارید. البته که مطالعه رفرنس مناسب و جامع در این زمینه ها می تواند شما را از لحاظ رتبه به جلو بیاندازد. و سلسله مراتب اهمیت مطالعه دروس را فراموش نکنید.

منابع آزمون جامع پزشکی در سطح مینی

این دسته شامل سوالاتی است که نیاز به مطالعه تشریحی آنها نیست. و می توان با مطالعه آزمون های جامع سال های قبل به تست های پر تکرار پی برد. منظور از مینی یعنی با گذاشتن کمترین وقت برای این دسته می توانید بیشترین بهره وری را از مطالعه خود در پاسخ به سوالات ببرید. منابع آزمون جامع‌پزشکی در سطح مینی بسیار راحت بوده و با زمان کم می توانید نسبت به آنها آگاه گردید.