کلمات ۵۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی چیست

کلمات ۵۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی چیست؟ علم پزشکی نیز مانند دیگر علوم از کلمات اختصاصی تشکیل شده است. برای آشنایی بیشتر افراد با این واژه کتاب هایی در این زمینه به چاپ می رسد. محتویات کتاب مورد نظر شامل پرکاربردترین کلمات مرجع برای دانشجویان پزشکی است.

دانشجویان علوم پزشکی و وزارت بهداشت می توانند در کنکور از این کتاب بهره بگیرند.

درباره کتاب کلمات ۵۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی

کلمات ۵۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی شامل ۴۲ مبحث به شکل مجزا است که در هر مبحث ۱۲ کلمه را آموزش می دهد.جمع کلی این مباحث پانصد و چهار کلمه می شود. دانشجویان علوم پزشکی در مقاطع دکترا و فوق لیسانس از این کتاب بهره می گیرند. در برخی موارد مشاهده شده که از این کتاب برای کنکور کارشناسی وزارت بهداشت و علوم پزشکی استفاده شده است.

کلمات 504 برای دانشجویان علوم پزشکی
محتوای کتاب کلمات ۵۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی

طراحی این کتاب به شکل کاملا استاندارد انجام گرفته و برای هر کدام از واژه ها دو نوع تلفظ امریکن و بریتانیایی ذکر شده است. برای درک بیشتر مخاطبان مثال هایی برای این واژه ها ذکر شده است.

معانی که برای کلمات به کار رفته در این کتاب انتخاب شده است مطابق با واژگان مخصوص رشته پزشکی آورده شده است. همه ی کلماتی که در قسمت عمومی آورده شده است را به صورت کاملا خلاصه طراحی کرده اند.

دانشجویان رشته های پزشکی می توانند با مطالعه ی این منبع در مبحث ابتدایی با پانصد و چهار کلمه از واژه های مهم وموثر نشر بارونز آشنا شوند. در مبحث دیگر ۵۰۴ کلمه را که در علوم پزشکی بسیار مهم است را فرا بگیرند. هدف از جمع آوری این لغات اهمیت رشته انگلیسی و یادگیری آن برای دانشجویان علوم پزشکی لازم است تا درک بهتری از اصطلاحات مخصوص این رشته داشته باشند. با مرور این کلمات می توانید به درک صحیحی از واژه های مهم پزشکی برسید.