درباره آزمون تافل برای دانشجویان علوم پزشکی

همان طور که همه ما می دانیم آزمون تافل برای دانشجویان علوم‌ پزشکی به عنوان تست توانایی افراد برای درک، Reading ، Writing  به انگلیسی است. معمولا از این تست به عنوان یک معیار استفاده می شود.  تا افرادی که هدف خود را ادامه تحصیل در دانشگاه های کشورهای انگلیسی انتخاب کرده اند. به وسیله ی این استاندارد محاسبه شوند.

همان طور که قبلا اشاره کردیم این آزمون برای همه رشته های تحصیلی علوم پزشکی وجود دارد، که متشکل از چهار بخش بوده نمره کل این تست ۱۲۰ می باشد.

در چه مواردی به آزمون تافل برای دانشجویان علوم‌ پزشکی

افرادی که در زمینه های مختلف علوم پزشکی تحصیل کرده اند اگر که قصد داشته باشند. برای تکمیل تحصیلات خود به دانشگاه های دیگر کشورها بروند. باید مدرک تسلط بر زبان انگلیسی را ارائه دهند. ۹۰ درصد این افراد برای این امر آزمون تافل را انتخاب می کنند.

این آزمون ابتدا از طرف دانشگاه های ایالت متحده ارائه شد اما خیلی سریع از سوی دانشگاه های دیگر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت.

این آزمون در دو فرمت برگزار می شد. که به روش اینترنتی و کتبی بوده که امروزه تنها به شیوه اینترنتی برگزار می شود.

آزمون تافل
چرا از آزمون‌تافل برای دانشجویان علوم پزشکی استفاده می شود

دانشگاه ها و مراکز آموزشی در سراسر دنیا در ارتباط با صلاحیت زبان انگلیسی دانشجویان علوم پزشکی سیاست های مختلفی را دنبال می کنند. دانشجویان علوم پزشکی نیازی به ارائه این گواهی نخواهند داشت که در یک دانشگاه انگلیسی زبان تحصیل کرده باشند.

برای پذیرش در بیشتر دانشکده های علوم پزشکی نمره TOEFL exam  برای افراد در حدود ۹۰ است. یعنی در بخش نمره افراد کمتر از ۲۰ نشده باشد.

 این آزمون در بیش از ۱۳۰ کشور جهان به رسمیت شناخته می شود و در حدود ۱۰۰۰۰ دانشگاه برای تحصیل این مدرک را به رسمیت می شناسند.