صفر تا صد پرستار توانبخشی:

در ابتدا لازم است بدانید پرستاری، شاخه ای از علوم پزشکی است که هدف آن مراقبت های بهداشتی و درمانی است. یکی از مهمترین گرایش های پرستاری، توانبخشی است که امروزه از کاربرد فوق العاده ای برخوردار است. پرستار توانبخشی، شخصی است که باید به طور کامل از سلامت جسمی- ذهنی و روحی برخوردار باشد.

لازم به ذکر است بدانید این افراد باید دقیق و صبور باشند. تا به واسطه این ویژگی ها بتوانند با فراگرفتن علوم متنوع و متعدد، کاربرد و کارایی آنها را در ارتباط و برخورد با بیمار شناسایی نمایند. همچنین برای درمان بیمار موثرترین راهکارها را به افراد ارائه دهند.

ویژگی های پرستار توانبخشی:

شخصی که به عنوان پرستارتوانبخشی شناخته می شود باید از توانایی ها و مهارت های لازم برخوردار باشد. تا بدین وسیله بتواند خدمات بهداشتی، مراقبتی و توانبخشی را به منظور حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه به بیماران ارائه دهد.

نکته قابل توجه این است که هدف اصلی این پرستاران، آشنایی با شرایط ناتوانی جسمی و حرکتی بیمار است. این پرستاران با تحصیل در این رشته و تکیه بر دروس تخصصی موفق به اخذ مدرک مربوطه و ورود به این شغل خواهند شد.

پرستار توانبخشی

نکات مهم پیرامون پرستار توانبخشی:

به طور کلی، پرستارتوانبخشی باید خدمات حمایتی و مراقبتی ویژه ای را به مصدومین و بیماران ارائه دهد. زمینه فعالیت و نقش افرادی که در این رشته مشغول تحصیل هستند به بخش های مختلف تقسیم می شود. این نقش ها عبارتند از:

·        نقش مراقبتی

·        نقش آموزشی

·        نقش پژوهشی

·        نقش مدیریتی

نکته: شایان ذکر است بدانید پرستارتوانبخشی فردی متبحر و کارآزموده است که با تکیه بر مبانی مدیریتی، آموزشی، اخلاق و ارتباطات می تواند مهمترین و موثرترین راهکارها را به افراد ارائه دهد. این افراد می توانند در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل شوند. همچنین در مراکز و مکان های مختلف درمانی مشغول کار و فعالیت شوند.

مهمترین دروس مربوط به رشته پرستاری توانبخشی عبارتند از:

·        پرستاری داخلی-جراحی

·        پرستاری کودکان

·        بهداشت مادران و نوزادان

·        پرستاری بهداشت جامعه

·        روان پرستاری

·        زبان