صفر تا صد اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌های شایع در ایران:

یکی از مهمترین و اصلی ترین دروس تخصصی رشته پرستاری اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌های شایع در ایران است. این درس دانشجویان رشته پرستاری را با اصول اپیدمیولوژی و کاربرد آن آشنا می کند. به گونه ای که با تکیه بر آن به تجزیه و تحلیل مشکلات و آسیب های بهداشتی بپردازند و تمامی مشکلات مربوطه را برطرف کند.

آشنایی با این درس می تواند در درک کلیه فعالیت های بهداشتی اعم از پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیردار و غیرواگیردار الزامی باشد. این بیماری ها چنانچه درمان نشوند عواقب و خسارات جبران ناپذیری را برای فرد به ارمغان می آورد.

کاربرد و اهمیت اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماری‌های شایع در ایران:

لازم به ذکر است بدانید اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماری‌های شایع در ایران یکی از دروس پایه بهداشت عمومی است. افرادی که در زمینه مراقبت های بهداشت و درمان فعالیت می کنند با تسلط بر این درس می توانند وظایف خود را به صورت حرفه ای انجام دهند.

از مهمترین اهداف اصول اپیدمیولوژی ومبارزه با بیماری‌های شایع در ایران عبارتند از:

·        انتقال اطلاعات مربوط به اصول اپیدمیولوژی و پزشکی پیشگیری

·        آشنایی با علل بروز بیماری ها در جامعه و نحوه انتشار آن

·        آشنایی با منابع و راهکارهای اطلاعاتی موثر پیرامون همه گیری

صفر تا صد اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌های شایع در ایران

نکات مهم پیرامون اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری‌های شایع در ایران:

لازم به ذکر است بدانید اصول اپیدمیولوژی ومبارزه بابیماری‌های شایع در ایران از واحدهای درسی است که در دانشگاه علوم پزشکی ارائه می شود. دانشجویان با گذراندن این واحد با برخی مفاهیم آشنا می شوند که این موارد عبارتند از:

·        تاریخچه و مسیر تغییرات تعاریف اپیدمیولوژی

·        دامنه اپیدمیولوژی

·        عوامل موثر در وضع بیماری در جامعه

·        مدل های مختلف اپیدمیولوژی

·        شاخص های بهداشتی و کاربرد آنها

نکته: چنانچه افراد می خواهند در زمینه مراقبت های بهداشتی به موفقیت دست یابند باید بر مطالب و مباحث و جزئیات مربوط به این درس تسلط و آگاهی یابند.