نکات مهم درباره دانشگاه علوم پزشکی:

در ابتدا لازم است بدانید دانشگاه علوم پزشکی به دانشگاه هایی گفته می شود که در آن رشته های مربوط به پزشکی تدریس می شود. این دانشگاه ها تحت نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ایران فعالیت می کنند و از جایگاه والایی برخوردار هستند.

لازم به ذکر است بدانید وظیفه اصلی دانشگاه های علوم‌پزشکی آموزش و تربیت افراد در رده های مختلف گروه پزشکی است. علاوه بر این مسئله بر تمامی مراکز و موسسات درمانی نظیر بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، خانه های بهداشت و … نظارت می کند.

حوزه فعالیت دانشگاه علوم پزشکی:

·        ارائه استانداردهای آموزشی به مردم از طریق تربیت نیروی انسانی

·        تربیت و آموزش به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و.. برای خدمت رسانی به مردم و حفظ و ارتقای سلامت افراد

·        ارائه روش ها و راهکارهای خلاق به علاقه مندان این رشته به منظور رعایت مسائل بهداشتی و…

نکته: به طور کلی، دانشگاه علوم‌پزشکی با استقلال مالی و مدیریتی آینده نگر و مبتکرانه به پرورش نیروی انسانی مجرب، متخصص، خلاق و کارآمد می پردازد. این دانشگاه ها در راستای ارتقای سلامت جامعه و بهبود کیفیت علمی و قدرت تاثیرگذاری در تولید و بهره وری از علم تلاش فوق العاده ای می کنند.

دانشگاه علوم پزشکی

نکات مهم پیرامون دانشگاه علوم پزشکی:

شایان ذکر است بدانید دانشگاه علوم پزشکی متشکل از برخی دانشکده ها می باشد که برجسته ترین آنها عبارتند از:

·        دانشکده پزشکی

·        دانشکده دندانپزشکی

·        دانشکده داروسازی وعلوم دارویی

·        دانشکده پیراپزشکی

·        دانشکده پرستاری و مامایی

·        دانشکده علوم نوین و فناوری های نوین

·        دانشکده بهداشت و مهندس پزشکی و روانشناسی

نکته: افرادی که تمایل به تحصیل و آگاهی از مقررات دانشگاه علوم‌پزشکی را دارند. لازم است بدانند که رتبه بندی این دانشگاه در سه حوزه متفاوت صورت می گیرد. این حوزه ها عبارتند از:

·        نتایج رتبه بندی آموزشی دانشگاه ها، دانشکده های علوم‌پزشکی در ارتباط با خروجی های تاثیرگذار

·        نتایج رتبه بندی دانشگاه ها، دانشکده های علوم پزشکی در حوزه عملکردی

·        نتایج رتبه بندی دانشگاه ها، دانشکده های علوم‌پزشکی درپیاده سازی بسته های تحول و نوآوری سیستم آموزش