دوره های آموزشی پرستاری به چه صورت می باشد؟

یکی از ردیف های شغلی متفاوت در میان پرستاران، سوپروایزر آموزشی است که وظیفه آن آموزش و راهنمای پرستاران است. با پیشرفت علم و تکنولوژی این افراد در روند برنامه های آموزشی خود تغییر و تحولاتی ایجاد کردند. از این رو، دوره های آموزشی پرستاری به صورت مداوم در حال به روز رسانی می باشد.

لازم به ذکر است بدانید کلاس های آموزشی پرستاران با حضور افرادی به عنوان مسئول و سوپروایزر آموزشی برگزار می گردد. به طور کلی، تمامی پرستاران باید سالانه به میزان ۱۲۰ ساعت آموزش اختصاصی داشته باشند.

دوره های آموزشی پرستاری و وظایف سوپروایزر آموزشی:

همچون سایر رشته ها و مشاغل، دوره‌های آموزشی پرستاری که برای پرسنل پرستاری ارائه شده امری الزامی است. در این میان سوپروایزر آموزشی برخی وظایف را برعهده دارد که عبارتند از:

·        نیازسنجی آموزشی برای رده های مختلف پرسنل پرستاری

·        اولویت بندی و تحلیل نیازهای آموزشی پرستاری

·        انتخاب مدرسان متخصص و مجرب و مناسب

نکته: لازم است بدانید آگاهی از دوره‌های آموزشی پرستاری یکی از مهمترین مسائلی است که فرد پیش از ورود به این حیطه باید از آن آگاه شود.

دوره های آموزشی پرستاری

نکات مهم پیرامون دوره های آموزشی پرستاری:

عنوان پرستار این دوره‌های آموزشی در زمینه پرستاری را پشت سر میگذارند در صورتی که نتوانند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند به پزشک اطلاع می دهند.

شایان ذکر است بدانید پس از گذراندن این دوره‌های آموزشی پرستاری افراد موفق به اخذ مدرک پرستاری می شوند. در این دوره های آموزشی از روش ها و راهکارهایی بهره مند می شوند که عبارتند از:

·        اموزش نظری به روش سخنرانی

·        تمرین عملی

·        آموزش اقداماتی بالینی در بیمارستان و مراکز درمانی

نکته: علی الرغم مطالب فوق، اخذ مدرک پرستاری و فعالیت در این رشته وابسته به گذراندن این دوره‌های آموزشی است. این دوره ها تعیین شده از سوی وزارت بهداشت است که در نهایت فرد بر تمامی مهارت های لازم در این زمینه دست می یابد.