صفر تا صد تست پرستاری:

در ابتدا لازم است بدانید از مهمترین منابعی که در پذیرش و موفقیت علاقه مندان رشته پرستاری تاثیر گذار است، تست پرستاری است. بهترین نمونه کتاب تست برای این رشته به تست هایی گفته می شود که دربردارنده شاخص ها و استانداردهای اولیه باشد.

لازم به ذکر است بدانید تست های مربوط به پرستاری باید دارای پاسخ های تشریحی نیز باشند. چرا که فرد باید به واسطه این تست ها نکات و جزئیات مباحث را با یکدیگر ارزیابی و تجزیه و تحلیل نماید.

ویژگی کتاب های تست پرستاری:

علاقه مندان به پذیرش در این رشته باید تست پرستاری را در معتبرترین نمونه آن مطالعه کنند. این تست ها باید دارای برخی ویژگی ها باشند که مهمترین آنها عبارتند از:

•    دارا بودن پاسخ های تشریحی

•    مطابقت داشتن گزیه ها با کلید نهایی

•    آپدیت و به روز بودن آن

•    بررسی و تحلیل گزینه ها

•    تعیین سطح دشواری سوالات

•    سوالات تالیفی یا کنکوری

 تست پرستاری

نکات مهم پیرامون تست پرستاری:

شایان ذکر است بدانید نخستین شرط کتاب تست‌پرستاری وجود تسته های کنکور سالیان گذشته در آن است. این تست ها باید ترکیب و تلفیقی از سوالات دشوار و آسان باشد.

بهترین تست های پرستاری به گونه ای هستند که علت صحیح یا غلط بودن گزینه را برای داوطلب به خوبی شرح دهند. این ویژگی  می تواند مزیت بزرگی برای سوالات تستی قلمداد شود.

لازم به ذکر است بدانید پیش از اینکه متقاضیان شروع به تست زنی کنند باید مباحث مربوطه را به خوبی مطالعه کنند. تست های مربوط به این رشته را می توان در سایت های مختلف دانلود کرد. لذا توصیه می شود متقاضیان به منظور سهولت در مطالعه و تست زنی، این سوالات را به صورت طبقه بندی شده در سایت های معتبر تهیه کنند.

نکته: تست‌پرستاری هر ساله دچار تغییرات و دگرگونی هایی می شود. لذا به منظور تضمین قبولی در این آزمون به منابعی رجوع شود که تایید شده از جانب وزارت بهداشت باشد.