صفر تا صد جزوه بهداشت:

در ابتدا لازم است بدانید بهداشت، علم سلامتی است و شامل برخی موارد و عناصر است که در ایجاد زندگی سالم موثر می باشند. پرستاری بهداشت یکی از شاخه های رشته پرستاری است که امروزه در جامعه دارای کاربرد بسیار زیادی است. از این رو، جزوه بهداشت خود دارای مباحث و مطالبی است که می تواند راهکارهای مربوطه را به پرستار بهداشت ارائه دهد.

پرستار بهداشت دارای برخی وظایف است که مهمترین آنها عبارتند از:

·        آموزش بهداشت

·        مراقبت های بهداشتی برای افراد

·        تنظیم خانواده

·        ایمن سازی افراد علیه بیماری های عفونی

·        پیشگیری از بیماری های شایع

ویژگی های جزوه بهداشت:

جزوه‌بهداشت به گونه ای تهیه شده که در برگیرنده اصول پرستاری و مراقبت های بهداشتی است. به عبارتی، پرستاری بهداشت در راستای سیاست های سلامت محور تدوین و گردآوری شده است. این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز و تسلط دارد.

شایان ذکر است بدانید رشته پرستاری بهداشت در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری در برخی دانشگاه های معتبر ایران ارائه می شود.

مهمترین دروس جزوه بهداشت با ضرایب آنها:

·        پرستاری داخلی جراحی با ضریب ۲

·        پرستاری کودکان با ضریب ۲

·        پرستاری مادران و نوزادان با ضریب ۲

·        پرستاری بهداشت جامعه با ضریب ۴

·        روان پرستاری با ضریب ۲

·        زبان با ضریب ۳

جزوه بهداشت

نکات مهم پیرامون جزوه بهداشت:

علی الرغم اینکه رویکرد اصلی رشته بهداشت، محوریت سلامت جامعه است، زمینه فعالیت این پرستاران بسیار متنوع می باشد. برخی از مهمترین فعالیت های آنها عبارتند از:

·        در نقش پیشگیری

·        در نقش مراقبتی

·        در نقش آموزشی

·        در نقش مشاوره ای

·        در نقش مدیریتی

·        در نقش پژوهشی

نکته: امروزه با پیشرفت و توسعه علوم و تکنولوژی، تحصیل در رشته پرستاری بهداشت در دانشگاه های معتبر امری شایع است. افرادی که تمایل به ادامه تحصیل در این رشته را دارند باید جزوه بهداشت را از منابع و سایت های معتبر اخذ نمایند. این جزوه ها باید در وهله نخست به واسطه اساتید مجرب گردآوری شوند و سپس تحت نظر وزارت بهداشت باشند.