پرستاری بهداشت و سلامت جامعه:

همانطور که میدانید پرستاری یکی از زیر شاخه های رشته علوم پزشکی است. افراد با ادامه تحصیل در این رشته می توانند گرایش های متعددی را انتخاب کنند. یکی از پرکاربردترین گرایش های رشته پرستاری در دوره ارشد، پرستاری بهداشت و سلامت جامعه است.

لازم به ذکر است بدانید وظیفه اصلی این پرستاران آماده سازی، مراقبت از بیماران، حمایت های جسمی و اجتماعی افراد است. دانشجویانی که در این حیطه فعالیت می کنند باید از سلامت کامل جسمی و ذهنی برخوردار باشند. تا بدین وسیله بتوانند خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی را به منظور تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه ارائه دهند.

شرایط ورود به رشته پرستاری بهداشت و سلامت جامعه:

شایان ذکر است بدانید دانشجوی رشته پرستاری بهداشت و سلامت‌جامعه باید بداند که تنها با تکیه و آگاهی بر دروس دانشگاهی خود نمی تواند موفق باشد. بلکه این دانشجو باید بتواند از دانش خود در شرایط مختلف و متفاوت به درستی استفاده کند. این مسئله مستلزم قدرت تجزیه و تحلیل خوب، سرعت عمل بالا و آمادگی روحی و روانی مناسب می باشد.

نکته قابل توجه این است که آموزش و تربیت دانشجویان رشته پرستاری بهداشت و سلامت‌جامعه با تلفیق و ترکیب علم پرستاری با سایر علومی که با سلامت فرد مرتبط هستند، فعالیت دارد. رویکرد اصلی این رشته، محوریت سلامت و تندرستی جامعه می باشد و بر این اصل تاکید می کند.

پرستاری بهداشت و سلامت جامعه

نکات مهم پیرامون پرستاری بهداشت و سلامت جامعه:

یکی از نکات مهم پیرامون رشته پرستاری بهداشت و سلامت‌جامعه این است که همواره بر سلامت آحاد جامعه تمرکز و تسلط دارد. به گونه ای که با گذراندن دوره ها و دروس خاص، به شناسایی مشکلات پرداخته و راهکارهای مناسب را به متقاضیان این رشته ارائه می دهد.

برخی از مهمترین دروس این رشته عبارتند از:

·        زبان تخصصی

·        روان پرستاری

·        پرستاری بهداشت جامعه

·        بهداشت مادران و نوزادان

·        پرستاری کودکان

·        پرستاری داخلی و جراحی

نکته: چنانچه افراد تمایل به تحصیل در این رشته را دارند. باید در آزمون مرتبط شرکت کرده و دروس را به خوبی پشت سر بگذارند. علاوه بر این گذراندن برخی دوره ها می تواند مهارت و تخصص لازم را به فرد اعطا نماید. و سبب موفقیت وی در این عرصه شود.