پاورپوینت پرستاری چگونه است؟

پاورپوینت پرستاری، نرم افزار مدرن آموزشی است که امروزه استفاده از آن در محیط های آموزشی و دانشگاه های علوم پزشکی رواج یافته است. تحقیقات نشان می دهد قدرت تاثیرگذاری پاورپوینت در تدریس و فراگیری اصول پزشکی و پرستاری به صورت فوق العاده می باشد.

به عبارتی، پاورپوینت و فناوری های چند رسانه ای که با استفاده از تصاویر و رنگ مطالب را به دیگران انتقال می دهند، نقش بسزایی در تقویت حافظه و توانایی ذهنی افراد دارد. پیرامون این شیوه آموزشی نظرات متعددی وارد شده است. به عبارتی، درک دانشجویان پرستاری از پاورپوینت به صورت متفاوت و متغیر می باشد.

کاربرد پاورپوینت پرستاری:

همانطور که میدانید استفاده از پاورپوینت‌پرستاری، کاربردهای ویژه ای دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

·        افزایش تجربه تدریس و یادگیری برای دانشجویان پرستاری

·        تسهیل در ساختار مطالب تخصصی و دشوار

·        ترغیب و تشویق دانشجویان پرستاری برای یادگیری

نکته: شایان ذکر است بدانید هدف اصلی پاورپوینت فهم هر چه بیشتر و عمیق تر مطالب به دانشجویان است. برجسته ترین تفاوت پاورپوینت با تدریس بدون پاور در سرعت درک و فهم مطالب است که از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

پاورپوینت پرستاری چگونه است؟

نکات مهم پیرامون پاورپوینت پرستاری:

در خلال تدریس به واسطه پاورپوینت‌پرستاری، مدرس تنها تحت تاثیر کاربرد یا عدم کاربرد و تاثیرگذاری پاور پوینت است. در حالی که دانشجو متاثر از عوامل و عناصر مختلف نظیر نحوه تدریس و نوع محتوا خواهد بود.

یکی از مهمترین مزایای پاورپوینت‌پرستاری این است که بر روی عملکرد حافظه نقش موثری ایفا می کند. به گونه ای که افراد به هنگام یادآوری مطالب بازخورد بهتری را مشاهده می کنند. نکته قابل توجه این است که پاورپوینت یک ابزار آموزشی پرکاربرد است که تاثیر و کارایی تدریس و یادگیری را به شدت افزایش می دهد.

در نهایت بهره گیری از این ابزار آموزشی می تواند کیفیت و جذابیت تدریس را برای افراد افزایش دهد. دانشجویان بدین وسیله فرصت کافی برای گوش کردن، فکر کردن، یادداشت برداری، یادگیری و…دارند .