در ابتدا لازم است بدانید دکتری پرستاری عالی ترین و بالاترین سطح تحصیلی این رشته است. این دوره شامل دو مرحله است که عبارتند از:

·        مرحله آموزشی: در این مرحله فرد باید ۲۵ واحد سپری کند.

·        مرحله پژوهشی: در این مرحله فرد باید ۲۰ واحد را به صورت پایان نامه سپری کند.

که دکتری پرستاری اغلب به مرحله پژوهشی تاکید دارد و تمرکز ان بر روی تمرین و آموزش بالینی پیشرفته می باشد. در این دوره برخی تحقیقات به پرستاران ارائه می شود که در پیشرفت کلی آنها تاثیر فوق العاده ای دارد. این تحقیقات عبارتند از:

·        الزامات آموزشی: که مستلزم گذراندن دوره کارشناسی پرستاری و شرکت در آزمون است.

·        پیش نیازهای آموزشی: که شامل برخی روش ها و راهکارها است که عبارتند از:

–         روش های تحقیق کمی پیشرفته

–         روش های تحقیق کیفی

–         روش های آماری پیشرفته

–         طراحی و روش مطالعه پیشرفته

–         سیاست پیشرفته بهداشت و مشاوره

دکتری پرستاری

مشاغل دکتری پرستاری:

افرادی که مشغول به تدریس دکتری پرستاری هستند می توانند در شغل های ذیل به فعالیت مشغول شوند.

·        عضو هیئت علمی پرستاری- مربی پرستاری

·        مدیر تحقیقات پرستاری- پژوهشگر پرستار

·        مدیر خدمات بالینی- مدیر کلینیک

نکته: لازم به ذکر است بدانیدپرستاری که موفق به اخذ مدرک دکتری شود می تواند در هر مکانی که تحقیق، آموزش و ارزیابی انجام شود مشغول به کار و فعالیت شود.

نکات مهم پیرامون دکتری این رشته:

به طور کلی، دکتری پرستاری، یک دکتری تحقیقاتی و پژوهشی است. که تاکید آن اغلب بر روی علم تحقیقاتی پرستاری می باشد.

هدف اصلی دکتری رشته پرستاری، تهیه و جذب پرستاران در عالی ترین سطح علمی این رشته هستند. این افراد برای انجام پژوهش های کمی و کیفی مورد استفاده قرار می گیرند.

مدت زمان تحصیل در این مقطع آموزشی به طور متوسط از ۴ الی ۶ سال است که در این دوره پرستار تجارب و تخصص زیادی را کسب می کند.