همه چیز درباره زبان پرستاری:

یکی از زبانهای پرکاربرد و مهم در اکثر شغل ها به ویژه پرستاری، زبان انگلیسی است. یه عبارتی فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان پرستاری امری الزامی است که باید به آن توجه اساسی شود. این زبان در تمامی روزگاران مورد اهتمام بوده اما امروزه به دلیل پیشرفت تکنولوژی اهمیت آن دو چندان شده است.

پرستاری دانشی به منظور حفظ  و بهبود سلامتی و همچنین درمان بیماری است. ضروری است تمامی پرستاران نسبت به دانش و تمامی جزئیات دنیا آگاهی کسب کنند. لذا این مسئله تنها به واسطه مطالعه دروس و کتاب های انگلیسی و فیلم های آموزشی ممکن و میسر خواهد بود.

اهمیت زبان پرستاری:

لازم به ذکر است بدانید در این رشته برخی دروس تخصصی وجود دارد که به زبان انگلیسی نگارش شده است. لذا آگاهی به این زبان پرستاری می تواند فهم مطالب را برای دانشجویان این رشته امکان پذیر کند.

زبان آموزان تلاش کرده اند لغات و جملات و اصطلاحات پزشکی را به زبان انگلیسی گردآوری کرده و آنها را به پرستاران ارائه دهند. این منبع می تواند به پرستاران این امکان را بدهد تا به راحتی از متون و منابع انگلیسی بهره مند شوند.

زبان پرستاری

اهداف مهم زبان پرستاری یا انگلیسی:

یادگیری پرستاران و تسلط آنها برزبان پرستاری که همان انگلیسی است با اهدافی طراحی شده که مهمترین آنها عبارتند از:

·        ایجاد امکان مطالعه و استفاده از منابع علمی و پژوهشی مربوط به پرستاری نظیر مقالات، ژورنال ها و…که به زبان انگلیسی گردآوری شده است.

·        ایجاد امکان فعالیت در محیط های کار پزشکی و پرستاری در کشورهای دیگر

·        ایجاد امکان تعامل و رابطه با پزشکان و پرستاران در کشورهای خارجی

نکته: به طور کلی، بهره گیری از زبان انگلیسی و مهارت های زبانی می تواند از نقاط قوت پرستاران باشد. همچنین تجربیات و آگاهی پرستاران کشورهای خارجی اززبان انگلیسی می تواند تصاویری زنده و پویا از چگونگی استفاده اززبان پرستاری را به پرستاران شرح دهد.