صفر تا صد نرم افزار پرستاری:

در ابتدا لازم است بدانید نرم افزارپرستاری فرآیندی است که اجرای خدمات پرستاری و پزشکی را تسهیل می بخشد. این فناوری به واسطه سیستم های ارائه می شوند که تحت پوشش مراکز درمانی و بهداشتی و… می باشند. طراحی و اجرای نرم افزار مربوط به پرستاری با شرایط نظام سلامت مطابقت دارد. اجرای صحیح و دقیق این فرآیند می تواند منجر به برخی موارد شود که مهمترین آنها عبارتند از:

·        کاهش خطا و اشتباه

·        افزایش دقت پرستار

·        تقسیم کار به صورت دقیق و..

نکته: علی الرغم اینکه، هدف اصلی راه اندازی نرم افزار پرستاری، ارائه کلیه خدمات پرستاری به تمامی هموطنان است. کلیه این عوامل می توانند در ارتقای مراقبت و محافظت از مددجو و شخص بیمار تاثیرگذار باشند.

مراحل انجام و اجرای نرم افزار پرستاری:

با در نظر گرفتن مطالب فوق، نرم افزارمربوط به پرستاری در خلال چهار مرحله صورت می گیرد که به شرح ذیل می باشند:

·        مرحله نخست: تدوین مراحل فرایندپرستاری متناسب با نرم افزار مربوطه

·        مرحله دوم: طراحی الگوریتم مناسب

·        مرحله سوم: اجرای آزمایشی این نرم افزار

·        مرحله چهارم: اصلاح نهایی

نرم افزار پرستاری

نکات مهم پیرامون نرم افزار پرستاری:

این نرم افزار دارای مزایا و کاربردهای زیادی است که مهمترین آنها عبارتند از:

·        صحیح و دقیق بودن اطلاعات الکترونیک در مقایسه با دست نوشته شخص

·        کمک به سازمان دهی هر چه بهتر و بیشتر بیمار و مددجو

·        سنجش و مقیاس علائم هشدار و اجتناب از خطا و اشتباه

نکته: موسسه خدمات درمانی بر این باور هستند که نرم افزارپرستاری، نرم افزاری فراگیر است. این فرآیند شامل تمامی تشکل ها از جمله مراکز دارای مجوز، مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان و…می باشد.

نکته قابل توجه این است که محدودیت های اجتماعی توانسته مزیت این نرم افزار را دو چندان کند. به گونه ای که افراد در منزل و بدون مراجعه به پزشک می توانند به صورت آنلاین و غیر حضوری آموزش های لازم را ببینند.