یکی از راه های یادگیری بهتر مهارت های لازم برای رشته های خصوصا پزشکی گذاشتن فیلم آموزش پرستاری برای دانش آموختگان است. این روش از بسیاری جهات می تواند مثمر ثمر واقع شود. لمس تجربیات دیگران و مشاهده ی نحوه برخورد با اتفاقات احتمالی در حین کار دارای اهمیت فوق العاده ای است.

این موضوع در هیچ یک از تئوری های آکادمیک ضمن آنکه به آنها پرداخته شده است. اما نتوانسته است برای کارآموزان رویه درستی را پیش ببرد. بر همین اساس مشاهده ی فیلم های آموزشی رشته ی پرستاری به صورت تخصصی این موضوع را بررسی می کند. ارائه راهکار هایی برای نحوه ی مقابله با آنچه که امکان دارد رخ بدهد از اهم اهداف این کار است.

در این مقاله سعی بر آن است که آگاهی بخشی لازم در خصوص آنکه بدانیم اصولا فیلم چه تاثیری در روند بهبود عملکرد کارآموزان و پرستاران دارد، به آنها داده شود. اینکه واقعا آیا مبانی تئوری صرف، جوابگوی ایجاد توانمندی در میان این قشر از کادر درمان می باشد و یا خیر.

اهداف فیلم آموزش پرستاری

اهداف فیلم آموزش پرستاری

هدف کلی فیلم آموزش پرستاری فراهم کردن یادگیری برای دانش آموختگان رشته ی پرستاری است. که به عنوان مکمل درس های تئوری عمل می کند. این افراد با حضور در کلاس درس و گذراندن درس های تئوری و عملی تا حدود زیادی با روال کار آشنا شده اند. این فیلم ها باعث می شود که میزان یادگیری به بالاترین سطح خود در فرآیند آموزش برسد. این روش به عنوان یکی از روش هایی است که از آن به عنوان یادگیری خود محور نیز نام می برند. این نوع یادگیری متکی به پشتوانه ی درونی فرد بدون کمک دیگران است. که در تشخیص کمبود ها و ملزومات یادگیری کمک شایان توجهی به فرد می کند. به همین دلیل است که می گوییم فیلم های آموزشی به عنوان مکمل یادگی عمل مطرح هستند.

به کارگیری این روش در سطوح مختلف علمی علاوه بر هم افزایی در بین پرستاران موجبات ترویج و نشر اطلاعات لازم در بین این کادر درمانی باشد. بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان به این نتیجه رسیده اند که روش های سنتی تدریس در کلاس های درس دیگر آن اثربخشی لازم را ندارند. و نمی توانند آن مفهومی را که واقعا وجود دارد، انتقال دهند. هرچند که نقش مبانی تئوری به هیچ عنوان قابل انکار نمی باشد. اما فیلم های آموزشی که برای رشته ی پرستاری ارائه می شوند نیز به تناسب آن دارای عملکرد مختص به خود می باشد. و نمی توان از آن غافل ماند.

اصول یادگیری در فیلم آموزش پرستاری

اصول یادگیری در فیلم آموزش پرستاری

یکی از مواردی که همیشه پرستاران با آن مواجه هستند، رعایت چگونگی اصول یادگیری می باشد. فیلم آموزش پرستاری یک نوع آموزش تاثیر گذار است که می تواند با روش های نوین دانشجویانی به مهارت بالا را تربیت و به جامعه ی پزشکی تحویل دهد. این روش که توسط اساتید ماهر و طی برگزاری جلسات و پژوهش های متعدد نتیجه گیری و اجرا شده است. باعث افزایش مهارت های روز افزون در بین این قشر از کادر درمان شده است. این گونه فیلم های آموزشی یک استراتژی هستند. که برای رسیدن به اهداف مورد نظر به کار گرفته می شوند.

در طی چند سال گذشته از این فیلم ها استفاده ی بهینه ای در امر آموزش شده است. می توان گفت که این نوع آموزش راه را برای پیشرفت هر چه بهتر دانشجویان فراهم آورده است. به طوری که کلیه ی مهارت های ارتباطی شامل معاینه ی بیماران و نحوه برقراری ارتباط موثر با بیماران در این فیلم ها در پرستاران و کار آموزان تقویت می گردد.

زمانی که در تصاویر فیلم ها از متون تخصصی و مطالب مورد بحث در کلاس های تئوری آورده می شود. باعث می شود کار آموزان مطالب را به صورت صحیح درک کنند. و با در کنار هم گذاشتن متون و تصاویر می توانند بینش خود را از موضوعات بسط دهند. مزیت این روش این است که پرستاران مجبور نیستند ساعات مشخصی و یا به صورت گروهی سر کلاس حاضر شوند. بلکه بسته به زمانی که فرد برای خودش اختصاص می دهد و توان کافی را برای فراگیری دارد. تدریس را از طریق این فیلم های آموزشی را دنبال می کند. با عنایت به اینکه فرد زمان خودش را مدیریت می کند. در راه برطرف کردن کمبود هایی که دارد. و نقاط ضعفی که در خود مشاهده می کند بیشتر کار می کند.

شیوه های آموزش در فیلم آموزش پرستاری

شیوه های آموزش در فیلم آموزش پرستاری

فلسفه ی یادگیری توسط فیلم آموزش پرستاری به شرایط خاصی بستگی دارد. یکی از این شرایط استعداد فرد برای یادگیری می باشد. این موضوع در روند انجام کار تاثیر بسزایی دارد.

کارآموزانی وجود دارند که از طریق این فیلم ها توانسته اند به طور خیلی سریع به مدارج بالا در رشته ی پرستاری برسند و کلیه ی اصول را یاد بگیرند.

فیلم های آموزش با عنایت به اینکه دارای تنوع هستند. و از جذابیت بالایی برخوردار هستند. برای مخاطبان بسیار قابل هضم تر می باشند. نوگرایی و ارائه روش های جدید، دسترسی به امکانات مفاهیم و موضوعات دقیق و همچنین اهداف مشخصی که در این فیلم ها دنبال می شوند. در فلسفه ی وجودی یادگیری آنها نهفته است. تاکید بر فرد گرایی و یادگیری به صورت تکی و افزایش انگیزه در درون فرد در یادگیری موثر و توانمند شدن در رویارویی با مصائب این شغل از ضروریات آموزش توسط فیلم های پرستاری می باشد.

آیا فیلم آموزش پرستاری می تواند هم راستا با اهداف مورد نظر علم پزشکی باشد؟

فیلم آموزش پرستاری برای اولین بار توسط جمعی از اساتید دانشگاه برای برطرف کردن خلاء میان کلاس درس و دانشجو ابداع گردیده است. این روش همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره شد با عنایت به اینکه تلفیقی از متن و تصویر می باشد. توانسته است ارتباط موثری را بل دانشجویان برقرار سازد. برای رسیدن به اهدافی که مورد نظر جامعه ی پزشکی می باشد. نوگرایی بهترین راه ممکن می تواند باشد.

به وجود آوردن محیطی مشارکتی از روش های یاد شده دانشجویان را در امر یادگیری جسور می نماید. مسائلی که در فیلم های آموزشی قابل رویت هستند برای دانشجویان قابلیت بررسی دارند. و آنها باید با کنار هم قرار دادن پازل هایی نقاط کور خود را بیابند. و روی آنها تمرکز کنند. به طور قطع در هر فردی یک سری ابهامات علمی وجود دارد. که با نظر داشت به مزیت های این فیلم ها به راحتی می توان موانع ذهنی را از پیش رو برداشت. بر همین اساس می توان گفت که فیلم های مربوط به آموزش پرستاری در اکثریت موارد همسو و در راستای منافع جامعه ی پزشکی قدم برمی دارند.

نتیجه گیری بحث مورد نظر

اینکه فیلم آموزش پرستاری در روند یادگیری بسیار تاثیر گذار است، با توجه به مطالب بالا شکی در آن نیست. اما نکته ای که در این میان حائز اهمیت است. میزان استعداد فرد برای یادگیری مطالب ارائه شده در فیلم ها می باشد. که هم می توانند از فرد یک پرستار به تمام عیار بسازد. و از طرف دیگر نتواند به آنچه که اهداف پزشکی است دست پیدا کند. واقعیت این است که کلاس های درس به نحو تمام نمی توانند پرستارانی با ضریب بالای اعتماد تحویل جامعه ی پزشکی دهد. و به طور حتم کسب تجربیات تاز منجمله از طریق همین فیلم های آموزشی می توان ذهن و روح آنها را برای بررسی و تصمیم گیری در مواقع ضروری آماده کرد.

از جمیع بحث هایی که مطرح شد این طور می توان نتیجه گرفت که نه تنها وجود این فیلم های آموزشی به تربیت علمی کارآموزان کمک شایان توجهی نموده است. بلکه گنجاندن آنها در واحد های درسی و یا کمک درسی از ضروریات آموزشی به شمار می رود.